Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego

Regulmin Windykacji należności

Regulamin określa sposób postępowania prowadzonego w celu skutecznego wyegzekwowania wierzytelności Spółdzielni od dłużników.

Regulamin rozliczanai kosztów dostawy ciepła do budynków Spółdzielni i dokonywania indywidulanych rozliczeń z tych kosztów z użytkownikami lokali

Celem regulaminu jest określenie jednolitych zasad rozliczania kosztów ogrzewania lokali w budynkach opomiarowanych oraz kosztu montażu urządzeń regulacyjnych, pomiarowych i podzielników kosztów ogrzewania

Wykaz robót zaliczanych do remontów i modernizacji budynków finansowanych z funduszu remontowego

Stawki na rok 2011 Holenderska 1-23

Uchwała Rady Nadzorczej Nr 7/2010 z dnia 20-12-2010 w sprawie ustalenia stawek opłat na rok 2011

Oświadczenie o zmianie grzejników c.o. w mieszkaniu

Protokół ze spotkania Rady Nadzorczej z dnia 11-08-2011

Na posiedzeniu Rada Nadzorcza podjęła decyzję o wprowadzeniu zmian w sposobie rozliczania c.o. i podgrzania wody w zasobach Holenderska 13-21 oraz Holenderska 22 i 23.

Przebudowa ul. Unii Europejskiej

Odpowiedź od pana Rafała Bukowskiegow sprawie przebudowy DK 12. Ul. Unii Europejskiej -wyjazd z . Osiedla przy ul. Holenderskiej.

Stawki opłat obowiązujące od 1-01-2012

Uchwała 3/2011 z dnia 27-12-2011 w sprawie ustalenia stawek opłat dla zasobów Spółdzielni od 1-01-2012

Regulamin korzystania z garaży

Walne zgromadzenie

Dokumenty finansowe oraz wzory uchwał zgodnie z Komunikatem

REGULAMIN przetargu na roboty remontowo-budowlane, instalacyjne, konserwacyjne oraz inne przeprowadzane w zasobach Spółdzielni

REGULAMIN przetargu na roboty remontowo-budowlane, instalacyjne, konserwacyjne oraz inne przeprowadzane w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej Budownictwa Wielorodzinnego ?Zielone Światło? w Lesznie

Stawki opłat obowiązujące od 1-01-2013

Uchwała 3/2012 z dnia 18-12-2011 w sprawie ustalenia stawek opłat dla zasobów Spółdzielni od 1-01-2013

Sprawozdanie finansowe za 2012 rok

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 1-01-2012 - 31-12-2012 SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ BUDOWNICTAWA WIELORODZINNEGO ?ZIELONE ŚWIATŁO??

Specyfikacja do przetargu

Protokół Komisji Przetargowej

Regulamin

Regulamin określający czynności przy wyodrębnianiu lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu środków finansowych z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego

Uchwały Zarządu

Uchwały w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomościach przy ul. Holenderskiej 13-21

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Ustawa Prawo spółdzielcze

Uchwała 3/2013 z dnia 17-12-2013

Uchwała Rady Nadzorczej SM "Zielone Światło" w sprawie ustalenia stawek opłat obowiązujących od 1-04-2014 wraz z uzasadnieniem

Sprawozdanie finansowe za rok 2013

Stawki opłat na rok 2015

Sprawozdanie finansowe za 2014 rok

Stawki opłat - Uchwała 7/2015

Stawki opłat obowiązujące od dnia 1-01-2016

Regulamin wody

Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych, lokalach użytkowych oraz częściach wspólnych nieruchomości

SIWZ Przetarg na budowę dróg

Kosztorys wykonawcy Przetarg na budowę dróg

Regulamin porządku domowego

Regulami korzystania z miejsc postojowych

Oświadczenie o ilości osób zamieszkałych

Wniosek o wyodrębnienie lokalu

STATUT

Przedmiar

Przedmiar na przetarg dot. Włodarczaka 12-16

Petycja do Prezydenta Miasta Leszna

Wniosek o dostęp domonitoringu wizyjnego

Wniosek o udzielenie dostępu do monitoringu

Przedmiar robót Ułańska 2-8 - elewacja

Przedmiar robót balkony Holenderska 19-21

Stawki na rok 2024

Uchwała Rady Nadzorczej nr 3/2023 z dnia 5-12-2023

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła

Poradnik - Jak korzystać z podzielników kosztów ogrzewania

Przyczyny występowania różnic wskazań wodomierzy w budynkach wielorodzinnych

List polustracyjny

Stawki opłat obowiązujące od 1 stycznia 2016

Nowy członek Zarządu

Przetarg

Informacja

Objazdowa zbiórka odpadów

Informacja

KOMUNIKAT - Walne Zgromadzenie

Przerwa w dostawie energii cieplnej

Przetarg

Protokół z wyboru wykonawcy w przetargu na przebudowę drogi

Przetarg na mycie elewacji przy ul. Grunwaldzka 1-9

Protokół z otwarcia ofert

Przetarg ofertowy

Przetarg ofertowy

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Przerwa w dostawie ciepłej wody

Instrukcja obsługi szlabanu z telefonu komórkowego

Oferta sprzedaży lokalu

Życzenia

Otwarty szlaban w okresie Sylwestrowym

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Życzenia

PORADNIK: usuwanie pleśni/grzyba ze ścian

Wniosek o umorzenie kredytu "starego portfela"

RODO - ochrona danych osobowych

Letnia przerwa w dostawie energii cieplnej

Umorzenie kredytu "starego portfela"

Usunięcie drzew

12 listopada

Życzenia

Godziny pracy

Stawki opłat na rok 2019

Przetarg ofertowy na sprzątanie

Powtórzenie przetargu na sprzątanie klatek i utrzymanie terenów zielonych

Wywóz odpadów wielkogabarytowych

Zmiana stawek opłat od dnia 1-05-2019

Informacja o godzinach pracy biura

Walne Zgromadzenie

Przerwa w dostawie energii cieplnej

Godziny pracy biura

Zmiana stawek opłat

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Przetarg ofertowy na termomodernizację

Przetarg na remont balkonów przy ul. Holenderskiej 13-21

Przetarg ofertowy na naprawę schodów z masy lastrykowej

Życzenia

Stawka opłaty za wywóz nieczystości

Przetarg ofertowy

Petycja do Prezydenta Miasta Leszna

Podrzucanie śmieci

Odpowiedź służb w sprawie podrzucania śmieci

Przerwa w dostawie ciepłej wody

Zmiana stawek opłat od dnia 1-07-2020

Zmiana taryfy MPEC

Postępowanie w przypadku zakłócania spokoju

Letnia przerwa w dostawie energii cieplnej

PRZETARG na utrzymanie czystości

Życzenia

PRZETARG ofertowy na docieplenie elewacji

PRZETARG ofertowy na remont balkonów

UWAŻAJ NA FAŁSZYWYCH KOMINIARZY!

Jak oszczędzać ciepło

Zmiana stawek opłat

Uchwały Rady Nadzorczej

Zapytanie ofertowe - przeglądy