Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego

Regulmin Windykacji należności

Regulamin określa sposób postępowania prowadzonego w celu skutecznego wyegzekwowania wierzytelności Spółdzielni od dłużników.

Regulamin rozliczanai kosztów dostawy ciepła do budynków Spółdzielni i dokonywania indywidulanych rozliczeń z tych kosztów z użytkownikami lokali

Celem regulaminu jest określenie jednolitych zasad rozliczania kosztów ogrzewania lokali w budynkach opomiarowanych oraz kosztu montażu urządzeń regulacyjnych, pomiarowych i podzielników kosztów ogrzewania

Plan remontów na lata 2011-2016

Wykaz robót zaliczanych do remontów i modernizacji budynków finansowanych z funduszu remontowego

Stawki na rok 2011 Holenderska 1-23

Uchwała Rady Nadzorczej Nr 7/2010 z dnia 20-12-2010 w sprawie ustalenia stawek opłat na rok 2011

Oświadczenie o zmianie grzejników c.o. w mieszkaniu

Protokół ze spotkania Rady Nadzorczej z dnia 11-08-2011

Na posiedzeniu Rada Nadzorcza podjęła decyzję o wprowadzeniu zmian w sposobie rozliczania c.o. i podgrzania wody w zasobach Holenderska 13-21 oraz Holenderska 22 i 23.

Przebudowa ul. Unii Europejskiej

Odpowiedź od pana Rafała Bukowskiegow sprawie przebudowy DK 12. Ul. Unii Europejskiej -wyjazd z . Osiedla przy ul. Holenderskiej.

Stawki opłat obowiązujące od 1-01-2012

Uchwała 3/2011 z dnia 27-12-2011 w sprawie ustalenia stawek opłat dla zasobów Spółdzielni od 1-01-2012

Regulamin korzystania z garaży

Walne zgromadzenie

Dokumenty finansowe oraz wzory uchwał zgodnie z Komunikatem

REGULAMIN przetargu na roboty remontowo-budowlane, instalacyjne, konserwacyjne oraz inne przeprowadzane w zasobach Spółdzielni

REGULAMIN przetargu na roboty remontowo-budowlane, instalacyjne, konserwacyjne oraz inne przeprowadzane w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej Budownictwa Wielorodzinnego ?Zielone Światło? w Lesznie

Stawki opłat obowiązujące od 1-01-2013

Uchwała 3/2012 z dnia 18-12-2011 w sprawie ustalenia stawek opłat dla zasobów Spółdzielni od 1-01-2013

Sprawozdanie finansowe za 2012 rok

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 1-01-2012 - 31-12-2012 SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ BUDOWNICTAWA WIELORODZINNEGO ?ZIELONE ŚWIATŁO??

Specyfikacja do przetargu

Protokół Komisji Przetargowej

Regulamin

Regulamin określający czynności przy wyodrębnianiu lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu środków finansowych z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego

Uchwały Zarządu

Uchwały w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomościach przy ul. Holenderskiej 13-21

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Ustawa Prawo spółdzielcze

Uchwała 3/2013 z dnia 17-12-2013

Uchwała Rady Nadzorczej SM "Zielone Światło" w sprawie ustalenia stawek opłat obowiązujących od 1-04-2014 wraz z uzasadnieniem

Sprawozdanie finansowe za rok 2013

Stawki opłat na rok 2015

Sprawozdanie finansowe za 2014 rok

Oświadczenie o ilości osób zamieszkałych

Oświadczenie o ilości osób zamieszkałych w lokalu do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stawki opłat - Uchwała 7/2015

Stawki opłat obowiązujące od dnia 1-01-2016

STATUT

Regulamin wody

Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych, lokalach użytkowych oraz częściach wspólnych nieruchomości

SIWZ Przetarg na budowę dróg

Kosztorys wykonawcy Przetarg na budowę dróg

Poradnik - Jak korzystać z podzielników kosztów ogrzewania

Przyczyny występowania różnic wskazań wodomierzy w budynkach wielorodzinnych

Dotyczy wykupu mieszkań KFM przy ul. Holenderska 13-21

List polustracyjny

Stawka spłaty normatywu - Holenderska 1-12

Stawki opłat obowiązujące od 1 stycznia 2016

Nowy członek Zarządu

AWARIA w MPEC

Przetarg

Przetarg

Spłata normatywu 2016

Informacja

Objazdowa zbiórka odpadów

Informacja

KOMUNIKAT - Walne Zgromadzenie

Przerwa w dostawie energii cieplnej

Przetarg

Protokół z wyboru wykonawcy w przetargu na przebudowę drogi

Przetarg na mycie elewacji przy ul. Grunwaldzka 1-9

Protokół z otwarcia ofert

Spłata normatywu od dnia 1 stycznia 2017

Przetarg ofertowy

Przetarg ofertowy

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Przerwa w dostawie ciepłej wody

Instrukcja obsługi szlabanu z telefonu komórkowego

Oferta sprzedaży lokalu