Informujemy, że objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Leszna odbędzie się zgodnie z podanym niżej harmonogramem.

Odpady należy wystawić najpóźniej do godziny 6:00 w miejscu, w którym stoją kontenery na odpady zmieszane

(w sposób nie powodujący zakłóceń w ruchu pieszym ikołowym).

7 kwietnia

ul. Holenderska 1-23

ul. Holenderska 30-34

ul. Ułańska 2-8

ul. Ułańska 10

ul. Kipeury 35-41

ul. Niepodległosci 118-130

ul. Niepodległosci 92-98

ul. Grunwaldzka 1-9

ul. Włodarczaka 12-16

ul. Włodarczaka 6-10

ul. Włodarczaka 4

ul. Frankiewicza 1,2,3

ul. 17 Stycznia 26-32

ul. 17 Stycznia 29

ul. Poplińskiego 4

ul. Narutowicza 53

ul. Wojska Polskiego 1-3

ul. Dąbrowskiego 7

ul. Antoniny 3

 

14 kwietnia

ul. B. Jeziorkowskiej 12-22

ul. B. Jeziorkowskiej 6-10

ul. Gronowe Zacisze 3

 

21 kwietnia

ul. Dożynkowa 35, 35A, 35B, 35C

ul. Wyszyńskiego 44

ul. Święciechowska 12-16

 

 

 

Poradnik - Jak korzystać z podzielników kosztów ogrzewania

Przyczyny występowania różnic wskazań wodomierzy w budynkach wielorodzinnych

List polustracyjny

Stawki opłat obowiązujące od 1 stycznia 2016

Nowy członek Zarządu

Przetarg

Przetarg

Informacja

Objazdowa zbiórka odpadów

Informacja

KOMUNIKAT - Walne Zgromadzenie

Przerwa w dostawie energii cieplnej

Przetarg

Protokół z wyboru wykonawcy w przetargu na przebudowę drogi

Przetarg na mycie elewacji przy ul. Grunwaldzka 1-9

Protokół z otwarcia ofert

Przetarg ofertowy

Przetarg ofertowy

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Przerwa w dostawie ciepłej wody

Instrukcja obsługi szlabanu z telefonu komórkowego

Oferta sprzedaży lokalu

Życzenia

Otwarty szlaban w okresie Sylwestrowym

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Życzenia

PORADNIK: usuwanie pleśni/grzyba ze ścian

Wniosek o umorzenie kredytu "starego portfela"

RODO - ochrona danych osobowych

Letnia przerwa w dostawie energii cieplnej

Umorzenie kredytu "starego portfela"

Usunięcie drzew

12 listopada

Życzenia

Godziny pracy

Stawki opłat na rok 2019

Przetarg ofertowy na sprzątanie

Powtórzenie przetargu na sprzątanie klatek i utrzymanie terenów zielonych

Wywóz odpadów wielkogabarytowych

Zmiana stawek opłat od dnia 1-05-2019

Informacja o godzinach pracy biura

Walne Zgromadzenie

Przerwa w dostawie energii cieplnej

Godziny pracy biura

Zmiana stawek opłat

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Przetarg ofertowy na termomodernizację

Przetarg na remont balkonów przy ul. Holenderskiej 13-21

Przetarg ofertowy na naprawę schodów z masy lastrykowej

Życzenia

Godziny pracy biura

Stawka opłaty za wywóz nieczystości

Przetarg ofertowy

Petycja do Prezydenta Miasta Leszna

Podrzucanie śmieci

Odpowiedź służb w sprawie podrzucania śmieci

Przerwa w dostawie ciepłej wody

Zmiana stawek opłat od dnia 1-07-2020

Zmiana taryfy MPEC

Postępowanie w przypadku zakłócania spokoju

Letnia przerwa w dostawie energii cieplnej

PRZETARG na remont schodów

Poszukiwana firma do utrzymania zieleni