O RODO

25.05.2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), mające na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.

Zmiana przepisów nie wymaga Państwa zaangażowania (kontaktu osobistego, telefonicznego, pisemnego, jednak zależy nam, abyście Państwo mieli wszystkie niezbędne informacje wynikające z RODO, a więc o tym, w jaki sposób przetwarzamy i chronimy Państwa dane osobowe.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielone Światło”. Dbamy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami.

Dlaczego i jak przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Pozyskiwane przez nas Państwa dane osobowe to m.in.:

- nazwisko i imiona,

- miejsce i data urodzenia,

- adres miejsca zamieszkania oraz adres korespondencyjny,

- numer kontaktowy oraz adres e-mail,

- numer ewidencyjny PESEL

- nazwa, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość

Bez tych danych nie moglibyśmy świadczyć Państwu usług i realizować obowiązków prawnych np. w celu:

– wystawiania i przechowywania faktur,

– wystawiania i przechowywania faktur obciążeń czynszowych,

– ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń (m.in. procesy windykacyjne, zawiadamiania właściwych organów),

– odpowiedzi na Państwa pytania, wnioski, skargi,

– tworzenia analiz, zestawień na nasze wewnętrzne potrzeby (m.in. raportowanie),

Dane te przetwarzamy w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu w okresie niezbędnym do rozliczeń podatkowych lub wygaśnięcia roszczeń, o ile przepisy nie nakazują nam wcześniejszego usunięcia danych.

Komu przekażemy państwa dane?

Przekażemy je odbiorcom trzecim, jeśli będziemy mieli ku temu odpowiednią podstawę prawną tj. organom państwowym (np. Sąd, Prokuratura, Policja, komornik, organy administracji państwowej i samorządowej, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych)

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

- Prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się.

- Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych.

- Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania.

- Prawo dostępu do danych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych.

- Prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam przekazaliście lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe.

Zakres tych praw oraz sytuacje kiedy można z nich korzystać, uzależnione są od przepisów prawa.

Prawo do sprzeciwu – mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych.

Prawo do wycofania zgody – mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Państwa celu. Proszę jednak pamiętać, że do czasu wycofania zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane.

Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacyjnego:

- wysyłając e-mail na adres: biuro@zieloneswiatlo.eu

- telefonicznie pod numerem:  65 5200852

- wysyłając na adres korespondencyjny: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielone Światło,                           ul. Holenderska 3, 64-100 Leszno

Poradnik - Jak korzystać z podzielników kosztów ogrzewania

Przyczyny występowania różnic wskazań wodomierzy w budynkach wielorodzinnych

List polustracyjny

Stawki opłat obowiązujące od 1 stycznia 2016

Nowy członek Zarządu

Przetarg

Informacja

Objazdowa zbiórka odpadów

Informacja

KOMUNIKAT - Walne Zgromadzenie

Przerwa w dostawie energii cieplnej

Przetarg

Protokół z wyboru wykonawcy w przetargu na przebudowę drogi

Przetarg na mycie elewacji przy ul. Grunwaldzka 1-9

Protokół z otwarcia ofert

Przetarg ofertowy

Przetarg ofertowy

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Przerwa w dostawie ciepłej wody

Instrukcja obsługi szlabanu z telefonu komórkowego

Oferta sprzedaży lokalu

Życzenia

Otwarty szlaban w okresie Sylwestrowym

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Życzenia

PORADNIK: usuwanie pleśni/grzyba ze ścian

Wniosek o umorzenie kredytu "starego portfela"

RODO - ochrona danych osobowych

Letnia przerwa w dostawie energii cieplnej

Umorzenie kredytu "starego portfela"

Usunięcie drzew

12 listopada

Życzenia

Godziny pracy

Stawki opłat na rok 2019

Przetarg ofertowy na sprzątanie

Powtórzenie przetargu na sprzątanie klatek i utrzymanie terenów zielonych

Wywóz odpadów wielkogabarytowych

Zmiana stawek opłat od dnia 1-05-2019

Informacja o godzinach pracy biura

Walne Zgromadzenie

Przerwa w dostawie energii cieplnej

Godziny pracy biura

Zmiana stawek opłat

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Przetarg ofertowy na termomodernizację

Przetarg na remont balkonów przy ul. Holenderskiej 13-21

Przetarg ofertowy na naprawę schodów z masy lastrykowej

Życzenia

Stawka opłaty za wywóz nieczystości

Przetarg ofertowy

Petycja do Prezydenta Miasta Leszna

Podrzucanie śmieci

Odpowiedź służb w sprawie podrzucania śmieci

Przerwa w dostawie ciepłej wody

Zmiana stawek opłat od dnia 1-07-2020

Zmiana taryfy MPEC

Postępowanie w przypadku zakłócania spokoju

Letnia przerwa w dostawie energii cieplnej

PRZETARG na utrzymanie czystości

Życzenia

PRZETARG ofertowy na docieplenie elewacji

PRZETARG ofertowy na remont balkonów

UWAŻAJ NA FAŁSZYWYCH KOMINIARZY!

Jak oszczędzać ciepło

Zmiana stawek opłat

Uchwały Rady Nadzorczej

Zapytanie ofertowe - przeglądy

Letnia przerwa w dostawie energii cieplnej