Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Zielone Światło" w Lesznie przy ul. Holenderskiej 3

ogłasza przetarg ofertowy

na sprzątanie klatek budynków mieszkalnych (185 mieszkań) i ich otoczenia oraz terenów zielonych

w Lesznie przy ul. Holenderskiej 1-23. 

Oferty nalezy składać do dnia 18 marca br. w biurze Spółdzielni przy ul. Holenderskiej 3 do godz. 15:00.

Telefon kontaktowy 605 094 054

Szczegółowy zakres czynności:

1.      zamiatanie i mycie na mokro klatek schodowych od drzwi zewnętrznych budynku do ostatniej kondygnacji – jeden raz w tygodniu (zamiatanie i mycie pod wycieraczkami)

2.      mycie okien dwa razy w roku (przed świętami) od strony klatek i zewnętrznej

3.      wycieranie na bieżąco kurzu z poręczy, skrzynek pocztowych

4.      mycie lamperii w miarę potrzeb oraz drzwi zewnętrznych w miarę potrzeb (2 szt Holenderska 1-12; 1 szt. Holenderska 13-23)

5.      sprzątanie piwnic jeden raz na kwartał (zamiatanie, mycie, usuwanie zbędnych rzeczy z korytarza piwnicy)

6.      sprzątanie chodników, placów trawników i części ulic (zbieranie papierków, petów itp.) w miarę potrzeb – ma być czysto na osiedlu.

7.      konserwacja terenów zielonych należących do spółdzielni i na terenie dzierżawionym:

- przycinanie żywopłotów,

- koszenie trawników w miarę potrzeb,

- opryski na krzewach,

- przegląd krzewów pod względem robactwa,

- podsypywanie krzewów i trawy, drzewek nawozem,

- grabienie liści w zależności od potrzeb,

- bieżące nasadzenia.

8.      czyszczenie chodników i jezdni (pas szerokości 1m), dojścia do klatek oraz dojście do ścieżki rowerowej ze śniegu i lodu w przypadku wystąpienia gołoledzi. Czynność usuwania śniegu i lodu dotyczy wszystkich dni tygodnia łącznie z dniami świątecznymi. Usunięcie śniegu i lodu musi nastąpić po godzinie od ustania opadów.

9.      utrzymanie czystości przy kontenerach na śmieci

10.  opróżnianie koszy na śmieci rozmieszczonych na terenie osiedla w miarę potrzeb.

11.  czyszczenie rynien nad wiatrołapami przy klatkach 1-12

Poradnik - Jak korzystać z podzielników kosztów ogrzewania

Przyczyny występowania różnic wskazań wodomierzy w budynkach wielorodzinnych

List polustracyjny

Stawki opłat obowiązujące od 1 stycznia 2016

Nowy członek Zarządu

Przetarg

Informacja

Objazdowa zbiórka odpadów

Informacja

KOMUNIKAT - Walne Zgromadzenie

Przerwa w dostawie energii cieplnej

Przetarg

Protokół z wyboru wykonawcy w przetargu na przebudowę drogi

Przetarg na mycie elewacji przy ul. Grunwaldzka 1-9

Protokół z otwarcia ofert

Przetarg ofertowy

Przetarg ofertowy

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Przerwa w dostawie ciepłej wody

Instrukcja obsługi szlabanu z telefonu komórkowego

Oferta sprzedaży lokalu

Życzenia

Otwarty szlaban w okresie Sylwestrowym

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Życzenia

PORADNIK: usuwanie pleśni/grzyba ze ścian

Wniosek o umorzenie kredytu "starego portfela"

RODO - ochrona danych osobowych

Letnia przerwa w dostawie energii cieplnej

Umorzenie kredytu "starego portfela"

Usunięcie drzew

12 listopada

Życzenia

Godziny pracy

Stawki opłat na rok 2019

Przetarg ofertowy na sprzątanie

Powtórzenie przetargu na sprzątanie klatek i utrzymanie terenów zielonych

Wywóz odpadów wielkogabarytowych

Zmiana stawek opłat od dnia 1-05-2019

Informacja o godzinach pracy biura

Walne Zgromadzenie

Przerwa w dostawie energii cieplnej

Godziny pracy biura

Zmiana stawek opłat

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Przetarg ofertowy na termomodernizację

Przetarg na remont balkonów przy ul. Holenderskiej 13-21

Przetarg ofertowy na naprawę schodów z masy lastrykowej

Życzenia

Stawka opłaty za wywóz nieczystości

Przetarg ofertowy

Petycja do Prezydenta Miasta Leszna

Podrzucanie śmieci

Odpowiedź służb w sprawie podrzucania śmieci

Przerwa w dostawie ciepłej wody

Zmiana stawek opłat od dnia 1-07-2020

Zmiana taryfy MPEC

Postępowanie w przypadku zakłócania spokoju

Letnia przerwa w dostawie energii cieplnej

PRZETARG na utrzymanie czystości

Życzenia

PRZETARG ofertowy na docieplenie elewacji

PRZETARG ofertowy na remont balkonów

UWAŻAJ NA FAŁSZYWYCH KOMINIARZY!

Jak oszczędzać ciepło

Zmiana stawek opłat

Uchwały Rady Nadzorczej

Zapytanie ofertowe - przeglądy

Letnia przerwa w dostawie energii cieplnej