Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Zielone Światło" w Lesznie przy ul. Holenderskiej 3

ogłasza przetarg ofertowy

na sprzątanie klatek budynków mieszkalnych (185 mieszkań) i ich otoczenia oraz terenów zielonych

w Lesznie przy ul. Holenderskiej 1-23. 

Oferty nalezy składać do dnia 18 marca br. w biurze Spółdzielni przy ul. Holenderskiej 3 do godz. 15:00.

Telefon kontaktowy 605 094 054

Szczegółowy zakres czynności:

1.      zamiatanie i mycie na mokro klatek schodowych od drzwi zewnętrznych budynku do ostatniej kondygnacji – jeden raz w tygodniu (zamiatanie i mycie pod wycieraczkami)

2.      mycie okien dwa razy w roku (przed świętami) od strony klatek i zewnętrznej

3.      wycieranie na bieżąco kurzu z poręczy, skrzynek pocztowych

4.      mycie lamperii w miarę potrzeb oraz drzwi zewnętrznych w miarę potrzeb (2 szt Holenderska 1-12; 1 szt. Holenderska 13-23)

5.      sprzątanie piwnic jeden raz na kwartał (zamiatanie, mycie, usuwanie zbędnych rzeczy z korytarza piwnicy)

6.      sprzątanie chodników, placów trawników i części ulic (zbieranie papierków, petów itp.) w miarę potrzeb – ma być czysto na osiedlu.

7.      konserwacja terenów zielonych należących do spółdzielni i na terenie dzierżawionym:

- przycinanie żywopłotów,

- koszenie trawników w miarę potrzeb,

- opryski na krzewach,

- przegląd krzewów pod względem robactwa,

- podsypywanie krzewów i trawy, drzewek nawozem,

- grabienie liści w zależności od potrzeb,

- bieżące nasadzenia.

8.      czyszczenie chodników i jezdni (pas szerokości 1m), dojścia do klatek oraz dojście do ścieżki rowerowej ze śniegu i lodu w przypadku wystąpienia gołoledzi. Czynność usuwania śniegu i lodu dotyczy wszystkich dni tygodnia łącznie z dniami świątecznymi. Usunięcie śniegu i lodu musi nastąpić po godzinie od ustania opadów.

9.      utrzymanie czystości przy kontenerach na śmieci

10.  opróżnianie koszy na śmieci rozmieszczonych na terenie osiedla w miarę potrzeb.

11.  czyszczenie rynien nad wiatrołapami przy klatkach 1-12

Poradnik - Jak korzystać z podzielników kosztów ogrzewania

Przyczyny występowania różnic wskazań wodomierzy w budynkach wielorodzinnych

List polustracyjny

Stawki opłat obowiązujące od 1 stycznia 2016

Nowy członek Zarządu

Przetarg

Przetarg

Informacja

Objazdowa zbiórka odpadów

Informacja

KOMUNIKAT - Walne Zgromadzenie

Przerwa w dostawie energii cieplnej

Przetarg

Protokół z wyboru wykonawcy w przetargu na przebudowę drogi

Przetarg na mycie elewacji przy ul. Grunwaldzka 1-9

Protokół z otwarcia ofert

Przetarg ofertowy

Przetarg ofertowy

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Przerwa w dostawie ciepłej wody

Instrukcja obsługi szlabanu z telefonu komórkowego

Oferta sprzedaży lokalu

Życzenia

Otwarty szlaban w okresie Sylwestrowym

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Życzenia

PORADNIK: usuwanie pleśni/grzyba ze ścian

Wniosek o umorzenie kredytu "starego portfela"

RODO - ochrona danych osobowych

Letnia przerwa w dostawie energii cieplnej

Umorzenie kredytu "starego portfela"

Usunięcie drzew

12 listopada

Życzenia

Godziny pracy

Stawki opłat na rok 2019

Przetarg ofertowy na sprzątanie

Powtórzenie przetargu na sprzątanie klatek i utrzymanie terenów zielonych

Wywóz odpadów wielkogabarytowych

Zmiana stawek opłat od dnia 1-05-2019

Informacja o godzinach pracy biura

Walne Zgromadzenie

Przerwa w dostawie energii cieplnej

Godziny pracy biura

Zmiana stawek opłat

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Przetarg ofertowy na termomodernizację

Przetarg na remont balkonów przy ul. Holenderskiej 13-21

Przetarg ofertowy na naprawę schodów z masy lastrykowej

Życzenia

Godziny pracy biura

Stawka opłaty za wywóz nieczystości

Przetarg ofertowy

Petycja do Prezydenta Miasta Leszna

Podrzucanie śmieci

Odpowiedź służb w sprawie podrzucania śmieci

Przerwa w dostawie ciepłej wody

Zmiana stawek opłat od dnia 1-07-2020

Zmiana taryfy MPEC

Postępowanie w przypadku zakłócania spokoju

Letnia przerwa w dostawie energii cieplnej

PRZETARG na remont schodów

Poszukiwana firma do utrzymania zieleni