K O M U N I K A T

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielone Światło” w Lesznie przy ul. Holenderskiej 3 na podstawie art. 40 par.1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze (2003, Nr 188, poz. 1848  z późn. zm.) oraz par. 47 ust. 1, par. 48 Statutu Spółdzielni, informuje, że dnia 30maja 2019 tj. czwartek o godz. 16.00 w Auli Szkoły Podstawowej Nr 12, przy ul. Rumuńskiej w Lesznie odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

W związku z tym Zarząd Spółdzielni przedstawia następujący porządek obrad:

Proponowany porządek obrad

1.                   Otwarcie obrad i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.

2.                    Przyjęcie porządku obrad – Uchwała nr 1

3.                    Wybór komisji:

            a) mandatowo-skrutacyjnej

            b) wniosków i uchwał  

            c) wyborczej    

4.             Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 rok

5.             Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2018 rok

6.             Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2018 rok

7.             Dyskusja nad sprawozdaniami.

8.             Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2018 rok – Uchwała nr 2

b) przyjęcie kierunków działania Spółdzielni na rok 2019 Uchwała nr 3

c) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej  za 2018 rok – Uchwała nr 4

d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok – Uchwała nr 5

e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu – Uchwała nr 6, nr 7, nr 8

9.             Przyjęcie zmian Statutu  - Uchwała 9

10.          Wybór Rady Nadzorczej na lata 2019-2021 – Uchwała 10

11.          Wolne głosy.

12.          Zakończenie obrad.

 

Jednocześnie Zarząd Spółdzielni informuje wszystkich członków, że sprawozdanie finansowe oraz projekty uchwał wyłożone będą w siedzibie Spółdzielni od dnia 8-05-2019 br. i będzie można zapoznać się z nimi w godzinach urzędowania tj. poniedziałek – piątek  7.30 – 15.30.

Poradnik - Jak korzystać z podzielników kosztów ogrzewania

Przyczyny występowania różnic wskazań wodomierzy w budynkach wielorodzinnych

List polustracyjny

Stawki opłat obowiązujące od 1 stycznia 2016

Nowy członek Zarządu

Przetarg

Informacja

Objazdowa zbiórka odpadów

Informacja

KOMUNIKAT - Walne Zgromadzenie

Przerwa w dostawie energii cieplnej

Przetarg

Protokół z wyboru wykonawcy w przetargu na przebudowę drogi

Przetarg na mycie elewacji przy ul. Grunwaldzka 1-9

Protokół z otwarcia ofert

Przetarg ofertowy

Przetarg ofertowy

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Przerwa w dostawie ciepłej wody

Instrukcja obsługi szlabanu z telefonu komórkowego

Oferta sprzedaży lokalu

Życzenia

Otwarty szlaban w okresie Sylwestrowym

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Życzenia

PORADNIK: usuwanie pleśni/grzyba ze ścian

Wniosek o umorzenie kredytu "starego portfela"

RODO - ochrona danych osobowych

Letnia przerwa w dostawie energii cieplnej

Umorzenie kredytu "starego portfela"

Usunięcie drzew

12 listopada

Życzenia

Godziny pracy

Stawki opłat na rok 2019

Przetarg ofertowy na sprzątanie

Powtórzenie przetargu na sprzątanie klatek i utrzymanie terenów zielonych

Wywóz odpadów wielkogabarytowych

Zmiana stawek opłat od dnia 1-05-2019

Informacja o godzinach pracy biura

Walne Zgromadzenie

Przerwa w dostawie energii cieplnej

Godziny pracy biura

Zmiana stawek opłat

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Przetarg ofertowy na termomodernizację

Przetarg na remont balkonów przy ul. Holenderskiej 13-21

Przetarg ofertowy na naprawę schodów z masy lastrykowej

Życzenia

Stawka opłaty za wywóz nieczystości

Przetarg ofertowy

Petycja do Prezydenta Miasta Leszna

Podrzucanie śmieci

Odpowiedź służb w sprawie podrzucania śmieci

Przerwa w dostawie ciepłej wody

Zmiana stawek opłat od dnia 1-07-2020

Zmiana taryfy MPEC

Postępowanie w przypadku zakłócania spokoju

Letnia przerwa w dostawie energii cieplnej

PRZETARG na utrzymanie czystości

Życzenia

PRZETARG ofertowy na docieplenie elewacji

PRZETARG ofertowy na remont balkonów

UWAŻAJ NA FAŁSZYWYCH KOMINIARZY!

Jak oszczędzać ciepło

Zmiana stawek opłat

Uchwały Rady Nadzorczej

Zapytanie ofertowe - przeglądy

Letnia przerwa w dostawie energii cieplnej