Szanowni Państwo,

w związku z licznymi telefonami w sprawie zakłócania spokoju przedstawiamy sposób postępowania w przypadku zakłócania spokoju przez uciążliwego sąsiada.

Co zrobić w przypadku gdy usłyszymy awantury, zakłócenia spoczynku nocnego, libacji alkoholowej, głośnej imprezy, słuchania głośnej muzyki, głośne zachowanie wychodzące poza ściany mieszkania?

Spółdzielnia realizując ustawowe i statutowe zasady zarządzania zasobami nie posiada kompetencji i uprawnień  w zakresie porządku  pilnowania publicznego. Spółdzielnia nie ma prawa podejmować interwencji w takich sprawach.

Za bezpieczeństwo Obywateli w naszym kraju odpowiedzialne są takie służby jak: Policja i Straż Miejska.

W przypadku zakłócania spoczynku nocnego, awantur czy głośnych libacji i imprez należy się z nimi kontaktować pod bezpłatne numery alarmowe:

POLICJA 997

STRAŻ MIEJSKA 986

Podstawa prawna Kodeksu wykroczeń  art.51 Ustawa z dnia 20 maja 1971r, który stanowi, że:

Par. 1  „kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój porządek publiczny, spoczynek nocny  albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczania wolności albo karze grzywny”.

Każda więc osoba, która swoim zachowaniem powoduje uciążliwość dla otoczenia i zakłóca spokój współlokatorów, może zostać pociągnięta do odpowiedzialności. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, poziom hałasu w strefie zamieszkania powinien mieścić się w zakresie 55–60 decybeli w ciągu dnia i 45–50 w nocy. Pod szczególną ochroną znajduje się właśnie cisza nocna, która obowiązuje od godziny 22:00 do 6:00 rano (jednak są to godziny przyjęte zwyczajowo). Czas ten przeznaczony jest na odpoczynek, więc każde zakłócenie jest wykroczeniem. Głośna muzyka, impreza, a nawet remont mieszkania może być podstawą do wezwania policji.

Par.2  Jeżeli czyn określony w par.1 ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się go, będąc  wpływem alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka podlega karze aresztu, ograniczenia wolności  albo grzywny.

Par. 3  Podżeganie i pomocnictwo są karalne.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zgłoszenia wykroczeń należy każdorazowo zgłaszać na Policję  ponieważ tylko ten Organ jest powołany do podejmowania działań w takich sytuacjach. Zgłoszenia należy dokonywać w trakcie występowania uciążliwości.

Policja po przybyciu na miejsce zdarzenia, po ustaleniu sprawcy, okoliczności sprawy i ewentualnych świadków, może zastosować wobec sprawcy pouczenie, ma prawo nałożyć grzywnę w postaci mandatu karnego lub skierować wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego.

Poszkodowani mieszkańcy każdorazowo po incydencie mają prawo żądać poświadczenia interwencji.

Przypominamy, że w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielone Światło” obowiązuje Regulamin Porządku Domowego, który umieszczony został na stronie i obowiązuje wszystkich właścicieli mieszkań i osób podnajmujących mieszkania.

Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że  gdy wpłynie pisemna skarga poszkodowanych  do siedziby spółdzielni  – Spółdzielnia może jedynie zwrócić się na piśmie do właściciela mieszkania, w którym przypomina o obowiązujących zasadach współżycia społecznego, kolejne kroki należą do poszkodowanych zachowaniem sąsiada.