Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielone Światło” w Lesznie przy ul. Holenderskiej 3 ogłasza przetarg na usługi sprzątania klatek w Lesznie przy ul. Dożynkowej 35, 35A, 35B, 35C, 35D, 35E, 35F.  

Przedmiotem zamówienia jest bieżące świadczenie usług porządkowych i utrzymanie czystości części wspólnych tj. korytarzy, ciągów komunikacyjnych (schody) oraz windy. Całkowita powierzchnia płaska do sprzątania w jednym budynku wynosi 250m2

1. Zakres czynności:

a. mycie klatek wraz z zamiataniem raz w tygodniu

b. mycie balustrad szklanych wg potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na miesiąc

c. mycie drzwi wejściowych (2szt.) raz w tygodniu

d. sprzątanie windy raz w tygodniu

e. odkurzanie i mycie skrzynek na listy wg potrzeb

2. Wykonawca zapewni taką ilość osób, które zapewnia prawidłowe, ciągle i terminowe realizowanie prac.

3. Wykonawca zapewni niezbędne do wykonania prac narzędzia i środki czystości dopuszczone do stosowania i posiadające odpowiednie atesty.

4. Zamawiający zaleca aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej budynków.

5. Warunki udziału w przetargu:

- odpis lub wydruk KRS lub CEIDG

- kserokopia polisy OC na kwotę min. 200,000

- zaświadczenie ZUS i US o braku zaległości

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 26 listopada br. do godz. 15.00 w biurze Spółdzielni przy ul. Holenderskiej 3.

 

Dodatkowe informacje pod nr tel. 605 094 054

Poradnik - Jak korzystać z podzielników kosztów ogrzewania

Przyczyny występowania różnic wskazań wodomierzy w budynkach wielorodzinnych

List polustracyjny

Stawki opłat obowiązujące od 1 stycznia 2016

Nowy członek Zarządu

Przetarg

Informacja

Objazdowa zbiórka odpadów

Informacja

KOMUNIKAT - Walne Zgromadzenie

Przerwa w dostawie energii cieplnej

Przetarg

Protokół z wyboru wykonawcy w przetargu na przebudowę drogi

Przetarg na mycie elewacji przy ul. Grunwaldzka 1-9

Protokół z otwarcia ofert

Przetarg ofertowy

Przetarg ofertowy

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Przerwa w dostawie ciepłej wody

Instrukcja obsługi szlabanu z telefonu komórkowego

Oferta sprzedaży lokalu

Życzenia

Otwarty szlaban w okresie Sylwestrowym

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Życzenia

PORADNIK: usuwanie pleśni/grzyba ze ścian

Wniosek o umorzenie kredytu "starego portfela"

RODO - ochrona danych osobowych

Letnia przerwa w dostawie energii cieplnej

Umorzenie kredytu "starego portfela"

Usunięcie drzew

12 listopada

Życzenia

Godziny pracy

Stawki opłat na rok 2019

Przetarg ofertowy na sprzątanie

Powtórzenie przetargu na sprzątanie klatek i utrzymanie terenów zielonych

Wywóz odpadów wielkogabarytowych

Zmiana stawek opłat od dnia 1-05-2019

Informacja o godzinach pracy biura

Walne Zgromadzenie

Przerwa w dostawie energii cieplnej

Godziny pracy biura

Zmiana stawek opłat

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Przetarg ofertowy na termomodernizację

Przetarg na remont balkonów przy ul. Holenderskiej 13-21

Przetarg ofertowy na naprawę schodów z masy lastrykowej

Życzenia

Stawka opłaty za wywóz nieczystości

Przetarg ofertowy

Petycja do Prezydenta Miasta Leszna

Podrzucanie śmieci

Odpowiedź służb w sprawie podrzucania śmieci

Przerwa w dostawie ciepłej wody

Zmiana stawek opłat od dnia 1-07-2020

Zmiana taryfy MPEC

Postępowanie w przypadku zakłócania spokoju

Letnia przerwa w dostawie energii cieplnej

PRZETARG na utrzymanie czystości

Życzenia

PRZETARG ofertowy na docieplenie elewacji

PRZETARG ofertowy na remont balkonów

UWAŻAJ NA FAŁSZYWYCH KOMINIARZY!

Jak oszczędzać ciepło

Zmiana stawek opłat

Uchwały Rady Nadzorczej

Zapytanie ofertowe - przeglądy

Letnia przerwa w dostawie energii cieplnej