Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielone Światło” w Lesznie przy ul. Holenderskiej 3 ogłasza przetarg na usługi utrzymania terenów zielonych  w Lesznie przy ul. Dożynkowej 35, 35A, 35B, 35C, 35D, 35E, 35F.  

Przedmiotem zamówienia jest bieżące świadczenie usług porządkowych i utrzymanie terenów zielonych.

1. Zakres czynności:

a. koszenie trawników wg potrzeb

b. pielenie zieleńców przed budynkami oraz wzdłuż dróg wewnętrznych wg potrzeb

c. przycinanie krzewów raz w roku

d. sprzątanie placu zabaw wg potrzeb

e. utrzymanie porządku przy kontenerach na odpady

f. odchwaszczanie podjazdów do garażu środkiem chwastobójczym dopuszczonym do stosowania na terenach, gdzie przebywają ludzie

g. zimowe odśnieżanie ciągów komunikacyjnych do budynków oraz drogi wewnętrznej minimum 1,5 metra od krawężnika (umożliwiające poruszanie się piesze do szlabanu) oraz chodnika przyległego do osiedla

h. wywóz śmieci pozostawionych przy kontenerach (należy podać cenę jednorazowego wywozu busem o ładowności do 3t)

2. Wykonawca zapewni niezbędny sprzęt typu kosiarki, piły oraz paliwo. Osoby, które będą obsługiwały ten sprzęt będą posiadały szkolenie BHP.

3. Wykonawca zapewni stałą obecność na osiedlu jednej osoby od poniedziałku do piątku - minimum 5h

4. Zamawiający zaleca aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej terenów zielonych na osiedlu. 

5. Warunki udziału w przetargu:

- odpis lub wydruk KRS lub CEIDG

- kserokopia polisy OC na kwotę min. 200,000

- zaświadczenie ZUS i US o braku zaległości

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 26 listopada do godz. 15.00 w biurze Spółdzielni przy ul. Holenderskiej 3.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 605 094 054

Poradnik - Jak korzystać z podzielników kosztów ogrzewania

Przyczyny występowania różnic wskazań wodomierzy w budynkach wielorodzinnych

List polustracyjny

Stawki opłat obowiązujące od 1 stycznia 2016

Nowy członek Zarządu

Przetarg

Przetarg

Informacja

Objazdowa zbiórka odpadów

Informacja

KOMUNIKAT - Walne Zgromadzenie

Przerwa w dostawie energii cieplnej

Przetarg

Protokół z wyboru wykonawcy w przetargu na przebudowę drogi

Przetarg na mycie elewacji przy ul. Grunwaldzka 1-9

Protokół z otwarcia ofert

Przetarg ofertowy

Przetarg ofertowy

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Przerwa w dostawie ciepłej wody

Instrukcja obsługi szlabanu z telefonu komórkowego

Oferta sprzedaży lokalu

Życzenia

Otwarty szlaban w okresie Sylwestrowym

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Życzenia

PORADNIK: usuwanie pleśni/grzyba ze ścian

Wniosek o umorzenie kredytu "starego portfela"

RODO - ochrona danych osobowych

Letnia przerwa w dostawie energii cieplnej

Umorzenie kredytu "starego portfela"

Usunięcie drzew

12 listopada

Życzenia

Godziny pracy

Stawki opłat na rok 2019

Przetarg ofertowy na sprzątanie

Powtórzenie przetargu na sprzątanie klatek i utrzymanie terenów zielonych

Wywóz odpadów wielkogabarytowych

Zmiana stawek opłat od dnia 1-05-2019

Informacja o godzinach pracy biura

Walne Zgromadzenie

Przerwa w dostawie energii cieplnej

Godziny pracy biura

Zmiana stawek opłat

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Przetarg ofertowy na termomodernizację

Przetarg na remont balkonów przy ul. Holenderskiej 13-21

Przetarg ofertowy na naprawę schodów z masy lastrykowej

Życzenia

Godziny pracy biura

Stawka opłaty za wywóz nieczystości

Przetarg ofertowy

Petycja do Prezydenta Miasta Leszna

Podrzucanie śmieci

Odpowiedź służb w sprawie podrzucania śmieci

Przerwa w dostawie ciepłej wody

Zmiana stawek opłat od dnia 1-07-2020

Zmiana taryfy MPEC

Postępowanie w przypadku zakłócania spokoju

Letnia przerwa w dostawie energii cieplnej

PRZETARG na remont schodów

Poszukiwana firma do utrzymania zieleni

PRZETARG na utrzymanie czystości

Przetarg na utrzymanie terenów zielonych

Życzenia

PRZETARG ofertowy na docieplenie elewacji

PRZETARG ofertowy na remont balkonów

Przerwa w dostawie energii cieplnej

UWAŻAJ NA FAŁSZYWYCH KOMINIARZY!

Jak oszczędzać ciepło

Zmiana stawek opłat

Uchwały Rady Nadzorczej