Leszno, dnia 31-05-2016

K O M U N I K A T

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielone Światło” w Lesznie przy ul. Holenderskiej 3 na podstawie art. 40 par.1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze (2003, Nr 188, poz. 1848  z późn. zm.) oraz par. 47 ust. 1, par. 48 Statutu Spółdzielni, informuje, że dnia 22 czerwca 2016 tj. środa o godz. 17.00 w Auli Szkoły Podstawowej Nr 12, przy ul. Rumuńskiej w Lesznie odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

W związku z tym Zarząd Spółdzielni przedstawia następujący porządek obrad:

Proponowany porządek obrad

1.                   Otwarcie obrad i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.

2.                    Przyjęcie porządku obrad – Uchwała nr 1.

3.                    Wybór komisji:

            a) mandatowo-skrutacyjnej

            b) wniosków i uchwał

            c) wyborczej    

4.             Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2015 rok

5.             Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2015 rok

6.             Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2015 rok

7.             Dyskusja nad sprawozdaniami.

8.             Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2015 rok – Uchwała nr 2

b) przyjęcie kierunków działania Spółdzielni na rok 2016 Uchwała nr 3

c) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej  za 2015 rok – Uchwała nr 4

d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok – Uchwała nr 5

e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu – Uchwała nr 6, nr 7, nr 8

9.             Wybór Rady Nadzorczej – Uchwała nr 9

10.         Uchwała nr 10 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jakie może zaciągnąć Zarząd w 2016 roku.

11.          Uchwała nr 11 w sprawie zamknięcia bramą drogi wjazdowej na osiedle oraz zamontowania monitoringu.

12.          Wolne głosy.

13.            Zakończenie obrad.

 

Jednocześnie Zarząd Spółdzielni informuje wszystkich członków, że sprawozdanie finansowe oraz projekty uchwał wyłożone będą w siedzibie Spółdzielni od dnia 1 czerwca br. i będzie można zapoznać się z nimi w godzinach urzędowania tj. poniedziałek – piątek  7.30 – 15.30.

 

Zarząd

Poradnik - Jak korzystać z podzielników kosztów ogrzewania

Przyczyny występowania różnic wskazań wodomierzy w budynkach wielorodzinnych

List polustracyjny

Stawki opłat obowiązujące od 1 stycznia 2016

Nowy członek Zarządu

Przetarg

Przetarg

Informacja

Objazdowa zbiórka odpadów

Informacja

KOMUNIKAT - Walne Zgromadzenie

Przerwa w dostawie energii cieplnej

Przetarg

Protokół z wyboru wykonawcy w przetargu na przebudowę drogi

Przetarg na mycie elewacji przy ul. Grunwaldzka 1-9

Protokół z otwarcia ofert

Przetarg ofertowy

Przetarg ofertowy

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Przerwa w dostawie ciepłej wody

Instrukcja obsługi szlabanu z telefonu komórkowego

Oferta sprzedaży lokalu

Życzenia

Otwarty szlaban w okresie Sylwestrowym

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Życzenia

PORADNIK: usuwanie pleśni/grzyba ze ścian

Wniosek o umorzenie kredytu "starego portfela"

RODO - ochrona danych osobowych

Letnia przerwa w dostawie energii cieplnej

Umorzenie kredytu "starego portfela"

Usunięcie drzew

12 listopada

Życzenia

Godziny pracy

Stawki opłat na rok 2019

Przetarg ofertowy na sprzątanie

Powtórzenie przetargu na sprzątanie klatek i utrzymanie terenów zielonych

Wywóz odpadów wielkogabarytowych

Zmiana stawek opłat od dnia 1-05-2019

Informacja o godzinach pracy biura

Walne Zgromadzenie

Przerwa w dostawie energii cieplnej

Godziny pracy biura

Zmiana stawek opłat

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Przetarg ofertowy na termomodernizację

Przetarg na remont balkonów przy ul. Holenderskiej 13-21

Przetarg ofertowy na naprawę schodów z masy lastrykowej

Życzenia

Godziny pracy biura

Stawka opłaty za wywóz nieczystości

Przetarg ofertowy

Petycja do Prezydenta Miasta Leszna

Podrzucanie śmieci

Odpowiedź służb w sprawie podrzucania śmieci

Przerwa w dostawie ciepłej wody

Zmiana stawek opłat od dnia 1-07-2020

Zmiana taryfy MPEC

Postępowanie w przypadku zakłócania spokoju

Letnia przerwa w dostawie energii cieplnej

PRZETARG na remont schodów

Poszukiwana firma do utrzymania zieleni