Podaj stan liczników

Teraz można podawać stan liczników bezpośrednio przez internet, bez wychodzenia z domu, zbędnych telefonów czy nawet wysyłania maili. Wystarczy zarejestrować się na stronie i co miesiąc podawać stan liczników klikając "Podaj stan liczników".

Wspólnoty

Nasza spółdzielnia jest jednym z największych zarządców Wspólnot mieszkaniowych w regionie Leszczyńskim. Obsługujemy setki zadowolonych właścicieli mieszkań. Państwo też mogą powierzyć nam zarządzanie Waszą Wspólnotą. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

Dokumenty i regulaminy

Pobierz wszelkie dokumenty związane z działalnością spółdzielni.

11.06.2024, 12:44
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lesznie informuje, że letnia przerwa w dostawie energii cieplnej, spowodowana koniecznością przeprowadzenia prac remontowych i modernizacyjnych, nastąpi w dniach 24-06 do 3-07 br.  
Dotyczy wspólnot:
03.01.2024, 11:32
Zapytanie ofertowe na wykonanie usług polegających na: 1.        przeprowadzeniu przeglądów technicznych instalacji gazowych zgodnie z art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 7-07-1994 Prawo Budowlane 2.       na przeprowadzeniu przeglądu stanu technicznego przewodów kominowych zgodnie z obowiązującymi od dnia 18-09-2023 przepisami tj. art. 62a ust. 5 i 6 Ustawy Prawo Budowlane o formie dokonania przeglądu w wersji elektronicznej   Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielone Światło”, jako właściciel budynków oraz zarządca Wspólnot Mieszkaniowych na terenie Leszna zaprasza firmy posiadające uprawnienia do przeprowadzenia tych kontroli w latach 2024-2027 do składania ofert. Ofert prosimy składać do dnia 15-01-2024 w biurze Spółdzielni przy ul. Holenderskiej 3, w godz. 8:00-15:00 lub drogą elektroniczną na adres biuro@zieloneswiatlo.eu W ofercie prosimy o podanie ceny za przegląd jednego lokalu mieszkalnego oraz za przegląd części wspólnej. Bliższych informacji można uzyskać po nr 605094054 Stefan Różanek
Dotyczy wspólnot:
06.12.2023, 09:59
W zakładce DOKUMENTY I REGULAMINY znajdują się: 1. uchwała Rady Nadzorczej nr 3/2023 z dnia 5-12-2023w sprawie ustalenia stawek opłat 2. uchwała Rady Nadzorczej ne 4/2023 z dnia 5-12-2023 w sprawie uchwalenia zmian Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła
Dotyczy wspólnot:
29.12.2022, 14:46
Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 28-12-2022 podjęła uchwałę 4/2022 w sprawie ustalenia stawek opłat dla zasobów Spółdzielni.
Dotyczy wspólnot:

23.12.2022, 13:09
Spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia i pomyślności w 2023 roku życzą Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej "Zielone Światło"
Dotyczy wspólnot:
29.09.2022, 13:47
Szanowni Państwo, w nawiązaniu do pisma MPEC Leszno z dnia 28-09-2022 informujemy o prowadzonej kampanii "Oszczedność w każdym stopniu".   Na stronie www.20stopni.pl znajdą Państwo zasady skutecznego oszczędzania ciepła. 
Dotyczy wspólnot:
04.08.2022, 07:59
Otrzymujemy dużo sygnałów, że ktoś podając się za kominiarza, nie dość że nim nie jest, to w dodatku chce zapłaty. Najczęściej wyciągają od ludzi pieniądze za kalendarze, guziki na szczęście lub oferują „wirtualną” usługę kominiarską. W celu upewnienia się, czy mamy do czynienia z prawdziwym kominiarzem, każdy z nas ma prawo zażądać legitymacji kominiarskiej. Kominiarze wykonujący przeglądy na zlecenie Zarządcy zawsze wywieszają ogłoszenia w gablotach/na drzwiach wejściowych z kilkudniowym wyprzedzeniem. Należy zwiększyć swoją czujność i upewnić się, czy osoba, która chce wejść do domu lub mieszkania jest faktycznie tą, za którą się podaje. Poniżej przedstawiamy wypowiedź rzecznika prasowego Korporacji Kominiarzy Polskich, zamieszczona w Internecie, podnosząca świadomość weryfikacji fałszywego kominiarza od prawdziwego. „…Informuję, że Korporacja Kominiarzy Polskich nie prowadzi obnośnej sprzedaży kalendarzy. Również firmy kominiarskie zrzeszone w Korporacji nie prowadzą sprzedaży kalendarzy. Zakłady kominiarskie utrzymują się z wykonywania usług czyszczenia i kontroli kominów. Niektóre z firm  swoim klientom rozdają  kalendarze jako formę reklamy. Na tych kalendarzach zawsze jest adres i telefon do zakładu kominiarskiego, aby klientowi ułatwić kontakt w przypadku awarii komina. Zatem jeżeli kalendarz oferowany jest bezpłatnie i umieszczony jest na nim kontakt do zakładu kominiarskiego to proponuję uznać, że kominiarz jest prawdziwy. Jeżeli zaś na kalendarzu nie ma danych zakładu kominiarskiego i do tego oferująca go osoba żąda zapłaty za kalendarz to powinno się zapalić światełko ostrzegawcze, bo możemy mieć do czynienia z osobą, która nie jest kominiarzem lecz okrężnym sprzedawcą kalendarzy...”   Warto zachować ostrożność będąc samemu w domu i pod żadnym pozorem nie wpuszczać nieznajomej osoby do mieszkania. Warto pamiętać, że prawdziwy kominiarz powinien mieć przy sobie ważny i czytelny dokument, legitymację poświadczającą wykonywany zawód i tożsamość. Strój kominiarza nie świadczy o autentyczności kominiarza.
Dotyczy wspólnot:
07.02.2022, 14:03
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielone Światło” w Lesznie przy ul. Holenderskiej 3 ogłasza: przetarg ofertowy na remont balkonów przy ul. Holenderska 19-21 Oferty należy składać do dnia 18-02-2022 do godz. 15.00 w biurze przy ul. Holenderskiej 3.   Oferta powinna zawierać: 1. wycenę na podstawie przedmiaru przygotowanego przez Spółdzielnię (do pobrania w zakładce „Dokumenty i regulaminy” na dole strony lub po kliknięciu w okienko zdjęcia) 2. zaświadczenie z ZUS 3. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego 4. referencje z ostatnich dwóch lat na w/w prace   Więcej informacji można uzyskać pod nr 605 094 054 (Stefan Różanek)
Dotyczy wspólnot:
07.02.2022, 13:39
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielone Światło” w Lesznie przy ul. Holenderskiej 3, Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej w Lesznie przy ul. Ułańska 2-8, ogłasza: przetarg ofertowy na docieplenie elewacji budynku.   Oferty należy składać do dnia 18-02-2022 do godz. 15.00 w biurze przy ul. Holenderskiej 3.   Oferta powinna zawierać: 1. wycenę na podstawie przedmiaru przygotowanego przez Wspólnotę (do pobrania w zakładce „Dokumenty i regulaminy” na dole strony lub po kliknięciu w okienko zdjęcia) 2. zaświadczenie z ZUS 3. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego 4. referencje z ostatnich dwóch lat na w/w prace   Więcej informacji można uzyskać pod nr 605 094 054 (Stefan Różanek)
Dotyczy wspólnot:
20.12.2021, 11:52
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu, aby ten wspaniały czas upływał w rodzinnej atmosferze i przyniósł wiele radości oraz optymizmu. Zarząd Rada Nadzorcza oraz pracownicy Spółdzielni
Dotyczy wspólnot:
05.11.2021, 10:00
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielone Światło” w Lesznie przy ul. Holenderskiej 3 ogłasza przetarg na usługi sprzątania klatek w Lesznie przy ul. Dożynkowej 35, 35A, 35B, 35C, 35D, 35E, 35F.   Przedmiotem zamówienia jest bieżące świadczenie usług porządkowych i utrzymanie czystości części wspólnych tj. korytarzy, ciągów komunikacyjnych (schody) oraz windy. Całkowita powierzchnia płaska do sprzątania w jednym budynku wynosi 250m2 1. Zakres czynności: a. mycie klatek wraz z zamiataniem raz w tygodniu b. mycie balustrad szklanych wg potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na miesiąc c. mycie drzwi wejściowych (2szt.) raz w tygodniu d. sprzątanie windy raz w tygodniu e. odkurzanie i mycie skrzynek na listy wg potrzeb 2. Wykonawca zapewni taką ilość osób, które zapewnia prawidłowe, ciągle i terminowe realizowanie prac. 3. Wykonawca zapewni niezbędne do wykonania prac narzędzia i środki czystości dopuszczone do stosowania i posiadające odpowiednie atesty. 4. Zamawiający zaleca aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej budynków. 5. Warunki udziału w przetargu: - odpis lub wydruk KRS lub CEIDG - kserokopia polisy OC na kwotę min. 200,000 - zaświadczenie ZUS i US o braku zaległości   Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 26 listopada br. do godz. 15.00 w biurze Spółdzielni przy ul. Holenderskiej 3.   Dodatkowe informacje pod nr tel. 605 094 054
Dotyczy wspólnot:
21.05.2021, 14:30
Informujemy, że letnia przerwa w dostawie energii cieplnej spowodowana koniecznością wykonania prac modernizacyjnych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej nastąpi w terminie od 28 czerwca 2021 do 7 lipca 2021.
Dotyczy wspólnot:
17.12.2020, 09:40
Szanowni Państwo, w związku z licznymi telefonami w sprawie zakłócania spokoju przedstawiamy sposób postępowania w przypadku zakłócania spokoju przez uciążliwego sąsiada. Co zrobić w przypadku gdy usłyszymy awantury, zakłócenia spoczynku nocnego, libacji alkoholowej, głośnej imprezy, słuchania głośnej muzyki, głośne zachowanie wychodzące poza ściany mieszkania? Spółdzielnia realizując ustawowe i statutowe zasady zarządzania zasobami nie posiada kompetencji i uprawnień  w zakresie porządku  pilnowania publicznego. Spółdzielnia nie ma prawa podejmować interwencji w takich sprawach. Za bezpieczeństwo Obywateli w naszym kraju odpowiedzialne są takie służby jak: Policja i Straż Miejska. W przypadku zakłócania spoczynku nocnego, awantur czy głośnych libacji i imprez należy się z nimi kontaktować pod bezpłatne numery alarmowe: POLICJA 997 STRAŻ MIEJSKA 986 Podstawa prawna Kodeksu wykroczeń  art.51 Ustawa z dnia 20 maja 1971r, który stanowi, że: Par. 1  „kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój porządek publiczny, spoczynek nocny  albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczania wolności albo karze grzywny”. Każda więc osoba, która swoim zachowaniem powoduje uciążliwość dla otoczenia i zakłóca spokój współlokatorów, może zostać pociągnięta do odpowiedzialności. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, poziom hałasu w strefie zamieszkania powinien mieścić się w zakresie 55–60 decybeli w ciągu dnia i 45–50 w nocy. Pod szczególną ochroną znajduje się właśnie cisza nocna, która obowiązuje od godziny 22:00 do 6:00 rano (jednak są to godziny przyjęte zwyczajowo). Czas ten przeznaczony jest na odpoczynek, więc każde zakłócenie jest wykroczeniem. Głośna muzyka, impreza, a nawet remont mieszkania może być podstawą do wezwania policji. Par.2  Jeżeli czyn określony w par.1 ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się go, będąc  wpływem alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka podlega karze aresztu, ograniczenia wolności  albo grzywny. Par. 3  Podżeganie i pomocnictwo są karalne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zgłoszenia wykroczeń należy każdorazowo zgłaszać na Policję  ponieważ tylko ten Organ jest powołany do podejmowania działań w takich sytuacjach. Zgłoszenia należy dokonywać w trakcie występowania uciążliwości. Policja po przybyciu na miejsce zdarzenia, po ustaleniu sprawcy, okoliczności sprawy i ewentualnych świadków, może zastosować wobec sprawcy pouczenie, ma prawo nałożyć grzywnę w postaci mandatu karnego lub skierować wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego. Poszkodowani mieszkańcy każdorazowo po incydencie mają prawo żądać poświadczenia interwencji. Przypominamy, że w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielone Światło” obowiązuje Regulamin Porządku Domowego, który umieszczony został na stronie i obowiązuje wszystkich właścicieli mieszkań i osób podnajmujących mieszkania. Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że  gdy wpłynie pisemna skarga poszkodowanych  do siedziby spółdzielni  – Spółdzielnia może jedynie zwrócić się na piśmie do właściciela mieszkania, w którym przypomina o obowiązujących zasadach współżycia społecznego, kolejne kroki należą do poszkodowanych zachowaniem sąsiada.  
Dotyczy wspólnot:
15.07.2020, 13:06
Informujemy, że od dnia 1-08-2020 obowiązywać będą nowe ceny w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła. W taryfie dla ciepła ustalonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o. o z siedzibą w Lesznie, stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO.4210.18.2020.JPi z dnia 13 lipca 2020 r. wprowadzono wzrost cen na poziomie 5,5%.   Nowa taryfa dostępna: http://www.mpec.leszno.pl/taryfa-i-ceny-ciepla/
Dotyczy wspólnot:
02.06.2020, 11:51
Informujemy, że od dnia 1-07-2020 ulegają zmianie stawki opłat dla Holenderska 1-21.
Dotyczy wspólnot:
18.05.2020, 14:31
Informujemy, że przerwa w dostawie energii cieplnej nastapi od 29 czerwca 2020 do 8 lipca 2020
Dotyczy wspólnot:
26.03.2020, 10:29
W załączeniu odpowiedź Komendy Miejskiej Policji oraz Straży Miejskiej w sprawie zgłoszenia podrzucania śmieci do kontenerów.
Dotyczy wspólnot:
11.03.2020, 15:03
Informujemy, że dnia 11-03-2020 ujawniono podrzucone do kontenerów na odpady zmieszane znajdujące na ul. Holenderskiej (przy zjeździe z ul. Unii Europejskiej) worki z popiołem. W workach znajdowały się również dokumenty wskazujące adres nieruchomości przy ul. Borówkowej 9 w Lesznie. Zwracamy się do wszystkich mieszkańców o zwracanie (w miarę możliwości) uwagi osobom podrzucającym odpady.   W załaczeniu pismo skierowanie do Policji i Straży Miejskiej.
Dotyczy wspólnot:
11.03.2020, 11:22
Szanowni Państwo. W zakładce DOKUMENTY I REGULAMINY znajduje się petycja wystosowana do Prezydenta Miasta Leszna w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi. Pod pismem podpisali się członkowie zarządów spółdzielni mieszkaniowych oraz zarządcy nieruchomości z Leszna.
Dotyczy wspólnot:
31.01.2020, 12:00
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zielone Światło" w Lesznie przy ul. Holenderskiej 3 - Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Włodarczaka 12-16 w Lesznie ogłasza przetarg ofertowy na remont powierzchni elewacji budynku przy ul. Włodarczaka 12-16 w Lesznie. Oferty nalezy składać w biurze SM Zielone Światło przy ul. Holenderskiej 3 w Lesznie do dnia 7-02-2020 do godz. 15.00. Przedmiar można pobrać w zakłądce Dokumenty i regulaminy. Więcej informacji pod nr 605 094 054
Dotyczy wspólnot:
31.12.2019, 13:01
Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" nr XXXII/2/2019 z dnia 16-10-2019 stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi od dnia 1-01-2020 24,00 od mieszkańca miesięcznie. 
Dotyczy wspólnot:
10.12.2019, 14:35
Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy Rok. W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań.   Zarząd, Rada Nadzorcza oraz pracownicy Spółdzielni
Dotyczy wspólnot:
30.10.2019, 08:46
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielone Światło” w Lesznie przy ul. Holenderskiej 3 ogłasza przetarg ofertowy na naprawę schodów z masy lastrykowej przy ul. Niepodległosci 92-98. Oferty należy składać do dnia 15-11-2019 do godz. 15.00 w biurze Zarządcy przy ul. Holenderskiej 3. Przedmiar robót można otrzymać mailem lub osobiście w biurze Spółdzielni. Więcej informacji pod numerem telefonu 605 094 054 Terminw ykonania prac: 31-12-2019
Dotyczy wspólnot:
28.10.2019, 09:53
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielone Światło” w Lesznie przy ul. Holenderskiej 3 ogłasza przetarg ofertowy na remont balkonów przy ul. Holenderskiej 13-15, 17, 19-21 Oferty należy składać do dnia 15-11-2019 do godz. 15.00 w biurze Zarządcy przy ul. Holenderskiej 3. Przedmiar robót można otrzymać mailem lub osobiście w biurze Spółdzielni. Więcej informacji pod numerem telefonu 605 094 054
Dotyczy wspólnot:
16.10.2019, 12:03
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielone Światło” w Lesznie przy ul. Holenderskiej 3 - Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej w Lesznie przy ul. Niepodległości 118-130 ogłasza przetarg ofertowy na termomodernizację budynku przy ul. Niepodległości 118-130. Oferty należy składać do dnia 30-10-2019 do godz. 15.00 w biurze Zarządcy przy ul. Holenderskiej 3.   Więcej informacji pod numerem telefonu 605 094 054 
Dotyczy wspólnot:
20.08.2019, 11:17
Szanowni Państwo,   informujemy, że w najbliższym czasie  odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.   W czasie zbiórki odpady wielkogabarytowe (np. meble, dywany) oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. sprzęt komputerowy, telewizory, pralki) należy zgromadzić obok miejsca służącego do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych z danej nieruchomości.   Odpady należy wystawić do godziny 6:00 rano, jednak nie wcześniej niż 24 godziny przed planowaną zbiórką.   Terminy:   7 wrzesień 2019 Holenderska Poplińskiego 17 Stycznia Frankiewicza Niepodległości Włodarczaka Grunwaldzka Kiepury Ułańska Antoniny Dabrowskiego Narutowicza Skarbowa Wojska Polskiego   14 wrzesień 2019 GRONOWO   21 wrzesień 2019 Dożynkowa Święciechowska Wyszyńskiego
Dotyczy wspólnot:
11.07.2019, 14:24
Informujemy, że od dnia 1 lipca br. woda dla budynków przy ul. Holenderskiej 1-23 rozliczana jest po nowej cenie, zgodnie z taryfą MPWiK Leszno (http://www.mpwik-leszno.pl/index.php/strefa-klienta/taryfa-oplaty-za-wode-i-scieki/taryfa-2018-2021)     Ponadto informujemy, że po analizie kosztów, w związku ze zmianą taryf Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, konieczna jest zmiana stawki na energię cieplną przy Holenderskiej 13-23. Od 1 sierpnia br. zaliczka wynosić będzie 3,00/m2 miesięcznie.  
Dotyczy wspólnot:
18.06.2019, 10:30
Informujemy, że dnia 21 czerwca br. tj. piątek biuro nieczynne. 
Dotyczy wspólnot:
05.06.2019, 15:18
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. zo.o. w Lesznie informuje, że w dniach 24-06-2019 do 3-07-2019 nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej spowodowana remontami i pracami modernizacyjnymi systemu ciepłowniczego.
Dotyczy wspólnot:
08.05.2019, 15:18
K O M U N I K A T Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielone Światło” w Lesznie przy ul. Holenderskiej 3 na podstawie art. 40 par.1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze (2003, Nr 188, poz. 1848  z późn. zm.) oraz par. 47 ust. 1, par. 48 Statutu Spółdzielni, informuje, że dnia 30maja 2019 tj. czwartek o godz. 16.00 w Auli Szkoły Podstawowej Nr 12, przy ul. Rumuńskiej w Lesznie odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni. W związku z tym Zarząd Spółdzielni przedstawia następujący porządek obrad: Proponowany porządek obrad 1.                   Otwarcie obrad i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia. 2.                    Przyjęcie porządku obrad – Uchwała nr 1 3.                    Wybór komisji:             a) mandatowo-skrutacyjnej             b) wniosków i uchwał               c) wyborczej     4.             Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 rok 5.             Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2018 rok 6.             Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2018 rok 7.             Dyskusja nad sprawozdaniami. 8.             Podjęcie uchwał w sprawie: a) przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2018 rok – Uchwała nr 2 b) przyjęcie kierunków działania Spółdzielni na rok 2019 Uchwała nr 3 c) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej  za 2018 rok – Uchwała nr 4 d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok – Uchwała nr 5 e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu – Uchwała nr 6, nr 7, nr 8 9.             Przyjęcie zmian Statutu  - Uchwała 9 10.          Wybór Rady Nadzorczej na lata 2019-2021 – Uchwała 10 11.          Wolne głosy. 12.          Zakończenie obrad.   Jednocześnie Zarząd Spółdzielni informuje wszystkich członków, że sprawozdanie finansowe oraz projekty uchwał wyłożone będą w siedzibie Spółdzielni od dnia 8-05-2019 br. i będzie można zapoznać się z nimi w godzinach urzędowania tj. poniedziałek – piątek  7.30 – 15.30.
Dotyczy wspólnot:
29.04.2019, 12:39
Informujemy, że 2 maja br. tj. czwartek biuro czynne w godz. 7.30 – 11.30
Dotyczy wspólnot:
26.04.2019, 11:19
Informujemy, że od dnia 1-05-2019 wprowadzona zostaje dodatkowa opłata w wysokości 10,00/mieszkanie na pokrycie kosztów sprzątania.
Dotyczy wspólnot:
19.03.2019, 15:07
Szanowni Państwo, informujemy, że w podanych niżej terminach odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.   W czasie zbiórki odpady wielkogabarytowe (np. meble, dywany) oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. sprzęt komputerowy, telewizory, pralki) należy zgromadzić obok miejsca służącego do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych z danej nieruchomości.   Odpady należy wystawić do godziny 6:00 rano, jednak nie wcześniej niż 24 godziny przed planowaną zbiórką.   6 kwietnia Holenderska Poplińskiego 17 Stycznia Frankiewicza Niepodległości Włodarczaka Grunwaldzka Kiepury Ułańska Antoniny Narutowicza Skarbowa Dąbrowskiego Wojska Polskiego   13 kwietnia Gronowo   27 kwietnia Dożynkowa Wyszyńskiego Święciechowska
Dotyczy wspólnot:
19.03.2019, 08:22
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Zielone Światło" w Lesznie przy ul. Holenderskiej 3 ponownie ogłasza przetarg ofertowy na sprzątanie klatek budynków mieszkalnych (185 mieszkań) i ich otoczenia oraz terenów zielonych w Lesznie przy ul. Holenderskiej 1-23.  Oferty nalezy składać do dnia 26 marca br. w biurze Spółdzielni przy ul. Holenderskiej 3 do godz. 15:00. Telefon kontaktowy 605 094 054 Szczegółowy zakres czynności: 1.      zamiatanie i mycie na mokro klatek schodowych od drzwi zewnętrznych budynku do ostatniej kondygnacji – jeden raz w tygodniu (zamiatanie i mycie pod wycieraczkami) 2.      mycie okien dwa razy w roku (przed świętami) od strony klatek i zewnętrznej 3.      wycieranie na bieżąco kurzu z poręczy, skrzynek pocztowych 4.      mycie lamperii w miarę potrzeb oraz drzwi zewnętrznych w miarę potrzeb (2 szt Holenderska 1-12; 1 szt. Holenderska 13-23) 5.      sprzątanie piwnic jeden raz na kwartał (zamiatanie, mycie, usuwanie zbędnych rzeczy z korytarza piwnicy) 6.      sprzątanie chodników, placów trawników i części ulic (zbieranie papierków, petów itp.) w miarę potrzeb – ma być czysto na osiedlu. 7.      konserwacja terenów zielonych należących do spółdzielni i na terenie dzierżawionym: - przycinanie żywopłotów, - koszenie trawników w miarę potrzeb, - opryski na krzewach, - przegląd krzewów pod względem robactwa, - podsypywanie krzewów i trawy, drzewek nawozem, - grabienie liści w zależności od potrzeb, - bieżące nasadzenia. 8.      czyszczenie chodników i jezdni (pas szerokości 1m), dojścia do klatek oraz dojście do ścieżki rowerowej ze śniegu i lodu w przypadku wystąpienia gołoledzi. Czynność usuwania śniegu i lodu dotyczy wszystkich dni tygodnia łącznie z dniami świątecznymi. Usunięcie śniegu i lodu musi nastąpić po godzinie od ustania opadów. 9.      utrzymanie czystości przy kontenerach na śmieci 10.  opróżnianie koszy na śmieci rozmieszczonych na terenie osiedla w miarę potrzeb. 11.  czyszczenie rynien nad wiatrołapami przy klatkach 1-12
Dotyczy wspólnot:
04.03.2019, 09:55
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Zielone Światło" w Lesznie przy ul. Holenderskiej 3 ogłasza przetarg ofertowy na sprzątanie klatek budynków mieszkalnych (185 mieszkań) i ich otoczenia oraz terenów zielonych w Lesznie przy ul. Holenderskiej 1-23.  Oferty nalezy składać do dnia 18 marca br. w biurze Spółdzielni przy ul. Holenderskiej 3 do godz. 15:00. Telefon kontaktowy 605 094 054 Szczegółowy zakres czynności: 1.      zamiatanie i mycie na mokro klatek schodowych od drzwi zewnętrznych budynku do ostatniej kondygnacji – jeden raz w tygodniu (zamiatanie i mycie pod wycieraczkami) 2.      mycie okien dwa razy w roku (przed świętami) od strony klatek i zewnętrznej 3.      wycieranie na bieżąco kurzu z poręczy, skrzynek pocztowych 4.      mycie lamperii w miarę potrzeb oraz drzwi zewnętrznych w miarę potrzeb (2 szt Holenderska 1-12; 1 szt. Holenderska 13-23) 5.      sprzątanie piwnic jeden raz na kwartał (zamiatanie, mycie, usuwanie zbędnych rzeczy z korytarza piwnicy) 6.      sprzątanie chodników, placów trawników i części ulic (zbieranie papierków, petów itp.) w miarę potrzeb – ma być czysto na osiedlu. 7.      konserwacja terenów zielonych należących do spółdzielni i na terenie dzierżawionym: - przycinanie żywopłotów, - koszenie trawników w miarę potrzeb, - opryski na krzewach, - przegląd krzewów pod względem robactwa, - podsypywanie krzewów i trawy, drzewek nawozem, - grabienie liści w zależności od potrzeb, - bieżące nasadzenia. 8.      czyszczenie chodników i jezdni (pas szerokości 1m), dojścia do klatek oraz dojście do ścieżki rowerowej ze śniegu i lodu w przypadku wystąpienia gołoledzi. Czynność usuwania śniegu i lodu dotyczy wszystkich dni tygodnia łącznie z dniami świątecznymi. Usunięcie śniegu i lodu musi nastąpić po godzinie od ustania opadów. 9.      utrzymanie czystości przy kontenerach na śmieci 10.  opróżnianie koszy na śmieci rozmieszczonych na terenie osiedla w miarę potrzeb. 11.  czyszczenie rynien nad wiatrołapami przy klatkach 1-12
Dotyczy wspólnot:
20.12.2018, 10:29
Dotyczy wspólnot:
14.12.2018, 14:47
Informujemy, że dnia 24-12-2018 tj. poniedziałek biuro nieczynne. W dniach 27, 28 grudnia czynne bez zmian.
Dotyczy wspólnot:
12.12.2018, 14:34
Niech to będzie dobry czas. Wszystkiego, co tworzy domowe ciepło, dużo serdeczności i uśmiechów.   Wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia oraz sukcesów w roku 2019 życzy Zarząd Rada Nadzorcza pracownicy SM Zielone Światło
Dotyczy wspólnot:
09.11.2018, 10:51
Zarząd informuje, że w związku z dniem ustawowo wolnym od pracy 12.11.2018 r. (poniedziałek) biuro nieczynne.
Dotyczy wspólnot:
20.09.2018, 09:23
W związku ze zmianą Ustawy o ochronie środowiska Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Zielone Światło" informuje, że planuje usunięcie tui znajdujących się przed klatką nr 5 od strony balkonów. Osoby, które mają jakiekolwiek uwagi do planowanych prac proszone są o złożenie ich na piśmie w biurze Spółdzielni w terminie 30 dni tj. do dnia 22 października br.
Dotyczy wspólnot:
13.07.2018, 09:23
Dotyczy wspólnot:
04.06.2018, 09:07
Informujemy, że w dniach od 25-06-2018 do 4-07-2018 nastąpi planowana letnia przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej spowodowana remontami i pracami modernizacyjnymi systemu ciepłowniczego.
Dotyczy wspólnot:
17.05.2018, 14:38
O RODO 25.05.2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), mające na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE. Zmiana przepisów nie wymaga Państwa zaangażowania (kontaktu osobistego, telefonicznego, pisemnego, jednak zależy nam, abyście Państwo mieli wszystkie niezbędne informacje wynikające z RODO, a więc o tym, w jaki sposób przetwarzamy i chronimy Państwa dane osobowe. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielone Światło”. Dbamy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami. Dlaczego i jak przetwarzamy Państwa dane osobowe? Pozyskiwane przez nas Państwa dane osobowe to m.in.: - nazwisko i imiona, - miejsce i data urodzenia, - adres miejsca zamieszkania oraz adres korespondencyjny, - numer kontaktowy oraz adres e-mail, - numer ewidencyjny PESEL - nazwa, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość Bez tych danych nie moglibyśmy świadczyć Państwu usług i realizować obowiązków prawnych np. w celu: – wystawiania i przechowywania faktur, – wystawiania i przechowywania faktur obciążeń czynszowych, – ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń (m.in. procesy windykacyjne, zawiadamiania właściwych organów), – odpowiedzi na Państwa pytania, wnioski, skargi, – tworzenia analiz, zestawień na nasze wewnętrzne potrzeby (m.in. raportowanie), Dane te przetwarzamy w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu w okresie niezbędnym do rozliczeń podatkowych lub wygaśnięcia roszczeń, o ile przepisy nie nakazują nam wcześniejszego usunięcia danych. Komu przekażemy państwa dane? Przekażemy je odbiorcom trzecim, jeśli będziemy mieli ku temu odpowiednią podstawę prawną tj. organom państwowym (np. Sąd, Prokuratura, Policja, komornik, organy administracji państwowej i samorządowej, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych? - Prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się. - Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych. - Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania. - Prawo dostępu do danych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych. - Prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam przekazaliście lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe. Zakres tych praw oraz sytuacje kiedy można z nich korzystać, uzależnione są od przepisów prawa. Prawo do sprzeciwu – mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych. Prawo do wycofania zgody – mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Państwa celu. Proszę jednak pamiętać, że do czasu wycofania zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane. Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacyjnego: - wysyłając e-mail na adres: biuro@zieloneswiatlo.eu - telefonicznie pod numerem:  65 5200852 - wysyłając na adres korespondencyjny: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielone Światło,                           ul. Holenderska 3, 64-100 Leszno
Dotyczy wspólnot:
17.04.2018, 13:31
Informujemy, że dnia 17-04-2018 Zarząd złożył wniosek o umorzenie zadłużenia z tytułu przejściowego wykupu odsetek od kredytu "starego portfela". Po rozpatrzeniu wniosku poinformujemy Państwa o dalszych krokach.
Dotyczy wspólnot:
05.04.2018, 14:15
Zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem na temat usuwania grzyba ze ścian: https://www.leroymerlin.pl/budowa/usuwanie-plesni-grzyba-ze-scian,e4135,l2715.html
Dotyczy wspólnot:
30.03.2018, 09:03
Zarząd, Rada Nadzorcza oraz pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej "Zielone Światło" życzą Państwu, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość, pokój oraz wzajemną życzliwość. By stały się źródłem wzmacniania ducha.  
Dotyczy wspólnot:
29.03.2018, 12:04
Informujemy, że objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Leszna odbędzie się zgodnie z podanym niżej harmonogramem. Odpady należy wystawić najpóźniej do godziny 6:00 w miejscu, w którym stoją kontenery na odpady zmieszane (w sposób nie powodujący zakłóceń w ruchu pieszym ikołowym). 7 kwietnia ul. Holenderska 1-23 ul. Holenderska 30-34 ul. Ułańska 2-8 ul. Ułańska 10 ul. Kipeury 35-41 ul. Niepodległosci 118-130 ul. Niepodległosci 92-98 ul. Grunwaldzka 1-9 ul. Włodarczaka 12-16 ul. Włodarczaka 6-10 ul. Włodarczaka 4 ul. Frankiewicza 1,2,3 ul. 17 Stycznia 26-32 ul. 17 Stycznia 29 ul. Poplińskiego 4 ul. Narutowicza 53 ul. Wojska Polskiego 1-3 ul. Dąbrowskiego 7 ul. Antoniny 3   14 kwietnia ul. B. Jeziorkowskiej 12-22 ul. B. Jeziorkowskiej 6-10 ul. Gronowe Zacisze 3   21 kwietnia ul. Dożynkowa 35, 35A, 35B, 35C ul. Wyszyńskiego 44 ul. Święciechowska 12-16      
Dotyczy wspólnot:
31.12.2017, 14:48
Informujemy, że w okresie sylwestrowym tj. od 31.12.2017 od godz. 14:00 do 01.01.2018 do godz. 14 szlaban na wjeździe na osiedle pozostanie otwarty.
Dotyczy wspólnot: SM Holenderska 1-12, SM Holenderska 13-21, SM Holenderska 22 i 23 ,
18.12.2017, 12:40
Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia przyniosą Państwu wiele szczęścia, wiary, nadziei oraz pomyślności na każdy dzień Nowego Roku. Zarząd Rada Nadzorcza oraz pracownicy SM "Zielone Swiatlo"
Dotyczy wspólnot:
17.10.2017, 13:28
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zielone Światło" w Lesznie przy ul. Holenderskiej 3 oferuje do sprzedaży lokal o pow. 55m2 znajdujący się w przyziemiu budynku. Lokal na działalność biurową lub mieszkanie.   Telefony kontaktowe: Stefan Różanek kom. 605 094 054 biuro 65 520 0852 w godz. 8.00-15.00
Dotyczy wspólnot:
28.08.2017, 13:41
Dojeżdżając do szlabanu wykonujemy połączenie z numerem 664  046  067 (numer możemy zapisać w książce adresowej telefonu ponieważ jest numerem stałym). Szlaban odrzuci nasze połączenie po czym się otworzy. Połączenia można wykonać tylko z numerów zapisanych w bazie. ! Połączenie jest darmowe !
Dotyczy wspólnot:
17.05.2017, 15:29
Informujemy, że letnia przerwa w dostawie energii cieplnej natąpi w terminie od 26-06-2017 do 5-07-2017. Przerwa spowodowana jest koniecznością wykonania prac modernizacyjnych systemu ciepłowniczego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.
Dotyczy wspólnot:
12.04.2017, 11:17
Ciepłych i zdrowych Świąt Wielkanocnych oraz wszelkiej pomyślności i radości w życiu prywatnym oraz zawodowym życzy: Zarząd, Rada Nadzorcza oraz pracownicy Spółdzielni
Dotyczy wspólnot:
11.04.2017, 08:06
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zielone Światło" w Lesznie przy ul. Holenderskiej 3 - Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Frankiewicza 3 w Lesznie ogłasza przetarg ofertowy na termomodernizację budynku przy ul. Frankiewicza 3 w Lesznie. Oferty nalezy składać w biurze SM Zielone Światło przy ul. Holenderskiej 3 w Lesznie do dnia 21-04-2017 do godz. 15.00. Więcej informacji pod nr 605 094 054  
Dotyczy wspólnot:
20.02.2017, 09:47
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zielone Światło" w Lesznie przy ul. Holenderskiej 3 - Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej 1-9 w Lesznie ogłasza przetarg ofertowy na budowę parkingu przy ul. Grunwaldzkiej 1-9 w Lesznie. Oferty nalezy składać w biurze SM Zielone Światło przy ul. Holenderskiej 3 w Lesznie do dnia 6-03-2017 do godz. 15.00. Więcej informacji pod nr 605 094 054
Dotyczy wspólnot:

13.12.2016, 09:20
Niech ten szczególny czas Świąt sprawi, że życzliwość i miłość zagości w każdym domu, a radość i szczęście będzie Waszym udziałem.   Życzymy Państwu Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia i pomyślnego Nowego 2017 Roku. Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy Spółdzielni.
Dotyczy wspólnot:
23.08.2016, 12:07
Dotyczy wspólnot:
23.08.2016, 08:30
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zielone Światło" w Lesznie przy ul. Holenderskiej 3 - Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej 1-9 w Lesznie ogłasza przetarg na mycie ciepłą wodą, przy użyciu chemii, 900m elewacji (strona północna) budynku przy ul. Grunwaldzkiej 1-9 w Lesznie. Oferty nalezy składać w biurze SM Zielone Światło przy ul. Holenderskiej 3 w Lesznie do dnia 30-08-2016 do godz. 15.00. Informacje pod nr 605 094 054
Dotyczy wspólnot: W-2 Grunwaldzka 1-9 ,

21.07.2016, 10:29
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielone Światło” w Lesznie przy ul. Holenderskiej 3 ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie remontu klatek w Lesznie przy ul. Holenderskiej 1-12. Oferty należy składać w biurze Spółdzielni do dnia 4-08-2016 do godz. 15.00. Przedmiar robót do odbioru w biurze Spółdzielni w godz. 8.00 – 15.00  lub mailowo na wskazany adres. Wykaz dokumentów wymaganych od wykonawcy: 1. aktualny odpis KRS lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 2. Dokumenty potwierdzające stan zobowiązań względem: a)     Skarbu Państwa w formie aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o nie zaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczeń, że uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b)     Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w formie aktualnego zaświadczenia o nie zaleganiu z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3.aktualne ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej- aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej równą wartości złożonej oferty, 4.doświadczenie Wykonawcy, w postaci wykazu robót budowlanych wykonanych w ciągu ostatnich 2 lat,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju,daty i miejsca wykonania. 5.Dowód wpłaty wadium w kwocie 2.000,00 (dwa tysiące złotych 00/100) Wadium należy wpłacić na konto Zamawiającego w PKO BP SA I o/Leszno nr konta 52 10203088 0000 8102 0003 9198  tak by znajdowało się na wskazanym rachunku przed upływem terminu składania ofert.   Otwarcie ofert nastąpi 5 sierpnia br., wybrany wykonawca poinformowany zostanie na piśmie. Przetarg może zostać odwołany bez podania przyczyny.
Dotyczy wspólnot:
09.06.2016, 17:05
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zielone Światło" w Lesznie ogłasza przetarg ofertowy pt.:  „Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu SM „Zielone Światło” w Lesznie” Oferty należy składać do dnia 20-06-2016 w biurze  przy ul. Holenderskiej 3.  Przedmiar robót oraz specyfikacja do odbioru w Spółdzielni Mieszkaniowej Zielone Światło przy ul. Holenderskiej 3 w godz. 7.30-15.30 lub do pobrania na stronie.   Do pobrania: SIWZ Kosztorys wykonawcy
Dotyczy wspólnot:
02.06.2016, 15:11
Informujemy, że letnia przerwa w dostawie energii cieplnej na cele ciepłej wody użytkowej, spowodowana koniecznością przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych i modernizacyjnych systemu cieplnego przez MPEC Sp. z o.o. następi w terminie od 27-06-2016 do 6-07-2016
Dotyczy wspólnot:
31.05.2016, 08:28
Leszno, dnia 31-05-2016 K O M U N I K A T Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielone Światło” w Lesznie przy ul. Holenderskiej 3 na podstawie art. 40 par.1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze (2003, Nr 188, poz. 1848  z późn. zm.) oraz par. 47 ust. 1, par. 48 Statutu Spółdzielni, informuje, że dnia 22 czerwca 2016 tj. środa o godz. 17.00 w Auli Szkoły Podstawowej Nr 12, przy ul. Rumuńskiej w Lesznie odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni. W związku z tym Zarząd Spółdzielni przedstawia następujący porządek obrad: Proponowany porządek obrad 1.                   Otwarcie obrad i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia. 2.                    Przyjęcie porządku obrad – Uchwała nr 1. 3.                    Wybór komisji:             a) mandatowo-skrutacyjnej             b) wniosków i uchwał             c) wyborczej     4.             Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2015 rok 5.             Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2015 rok 6.             Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2015 rok 7.             Dyskusja nad sprawozdaniami. 8.             Podjęcie uchwał w sprawie: a) przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2015 rok – Uchwała nr 2 b) przyjęcie kierunków działania Spółdzielni na rok 2016 Uchwała nr 3 c) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej  za 2015 rok – Uchwała nr 4 d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok – Uchwała nr 5 e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu – Uchwała nr 6, nr 7, nr 8 9.             Wybór Rady Nadzorczej – Uchwała nr 9 10.         Uchwała nr 10 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jakie może zaciągnąć Zarząd w 2016 roku. 11.          Uchwała nr 11 w sprawie zamknięcia bramą drogi wjazdowej na osiedle oraz zamontowania monitoringu. 12.          Wolne głosy. 13.            Zakończenie obrad.   Jednocześnie Zarząd Spółdzielni informuje wszystkich członków, że sprawozdanie finansowe oraz projekty uchwał wyłożone będą w siedzibie Spółdzielni od dnia 1 czerwca br. i będzie można zapoznać się z nimi w godzinach urzędowania tj. poniedziałek – piątek  7.30 – 15.30.   Zarząd
Dotyczy wspólnot:
25.05.2016, 14:37
Informujemy, że dnia 27 maja br. tj. piątek biuro będzie nieczynne.
Dotyczy wspólnot:
12.04.2016, 14:14
Z okazji jubileuszu 25 lat Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielone Światło” oraz Dnia Dziecka organizujemy dla członków naszej Spółdzielni imprezę integracyjno-sportową na „Polanie Trzech Dębów” w Lesznie. Przewidywany dzień rozpoczęcia 4 czerwca 2016 r. w godz. 14.00 – 20.00 Dużo atrakcji dla dzieci i dorosłych. Smaczna grochówka, ognisko, kiełbasa z grilla oraz napoje chłodzące. Zapisy oraz program imprezy w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej od dnia 11-04-2016 do dnia 9-05-2016. Koszt od osoby 1 PLN Zapraszamy Zarząd Spółdzielni Rada Nadzorcza   OPIS Imprezy integracyjno-sportowej na „Polanie Trzech Dębów” z okazji 25lecia Spółdzielni Członek Spółdzielni (mąż, żona oraz dzieci) zgłoszone do zamieszkania na ul. Holenderskiej – 1,00 / os. najbliżsi krewni (syn, córka i ich dzieci) zamieszkali poza spółdzielnią: - 20,00 / osoba dorosła - 1,00 / dziecko Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie.   PROGRAM IMPREZY Strzelanie do tarczy z wiatrówki Badminton Przeciąganie liny gry zespołowe i inne niespodzianki
Dotyczy wspólnot:
31.03.2016, 09:12
Informujemy, że dnia 23 kwietnia br. tj. sobota odbędzie się objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz elektrośmieci. Prosimy o uprzątnięcie zbędnych przedmiotów, mebli, sprzętu AGD i RTV z części wspólnych nieruchomości.   Zbiórka odpadów zaczyna się od godz. 6:00 i do tej właśnie godziny zużyty sprzęt i odpady wielkogabarytowe powinny znaleźć się przy kontenerach (jednak nie wcześniej niż 24 godz. przed planowaną zbiórką).
Dotyczy wspólnot:
25.03.2016, 07:54
Informujemy, że dnia 25-03-2016 (tj. piątek) biuro Spółdzielni czynne jest do godz. 12.00  
Dotyczy wspólnot:
19.02.2016, 08:51
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Niepodległości 118-130 w Lesznie ogłasza przetarg ofertowy na remont klatek schodowych. Oferty należy składać do dnia 29-02-2016 w biurze Zarządcy przy ul. Holenderskiej 3.  Przedmiar robót do odbioru w Spółdzielni Mieszkaniowej Zielone Światło przy ul. Holenderskiej 3 w godz. 8.00-15.00
Dotyczy wspólnot:
30.09.2015, 13:43
Informujemy, że Rada Nadzorcza uchwąłą 8/2015 z dnia 25-09-2015 dokonała wyboru członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Zielone Światło". Do Zarządu, w miejsce Jacka Jakubowskiego, wybrano Dariusza Przybylskiego. Uchwała dostępna do wglądu biurze Spółdzielni.
Dotyczy wspólnot:
28.09.2015, 08:55
Informujemy, że Rada Nadzorcza Uchwałą nr 7/2015 z dnia 1-01-2016 przyjęła stawki opłat obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.   Uchwała oraz uzasadnienie do pobrania w dziale DOKUMENTY I REGULAMINY
Dotyczy wspólnot:
29.08.2014, 11:19
List polustracyjny w nawiązaniu do lustracji pełnej przeprowadzonej w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatrosko-Własnosciowej Budownictwa Wielorodzinnego "Zielone Światło" w okresie od 15-07-2014 do 28-08-2014. Oryginał listu oraz protokół polustracyjny do wglądu w biurze Spółdzielni.
Dotyczy wspólnot:
05.03.2014, 09:47
Wg opracowania dr inż. Wojciecha Koral – pracownika naukowego Instytutu Wody i Ścieków Politechniki Śląskiej w Gliwicach pt. „Bilans wody w budynkach wielorodzinnych – przyczyny oraz sposoby ich redukcji” występują m.in. następujące przyczyny rozbieżności wskazań wodomierza głównego i sumy wskazań wodomierzy mieszkaniowych: przecieki w instalacjach spowodowane czynnikami technicznymi lub wypływem wody poniżej progu rozruchowego wodomierza (np. poprzez dławienie zaworu spłuczki lub przepuszczanie uszczelek przy nocnym wzroście ciśnienia w instalacji) próg rozruchu wodomierza jest to próg poniżej którego wodomierz albo nie pracuje, albo jego wskazania obarczone są błędem pomiaru bliskim 100% niejednoczesność odczytów wodomierzy stosowanie ryczałtu przy braku odczytu wodomierza w mieszkaniu zaokrąglenie odczytu do pełnych m3 (ma znaczenie przy niewielkim poborze wody) montaż wodomierza mieszkaniowego (montaż pionowy zamiast poziomego powoduje obniżenie dokładności wskazań) stosowanie wodomierzy niskiej klasy pomiarowej ( zastosowanie wodomierzy klasy B, lecz zamontowane pionowo spadają do klasy A- najniższej- , użycie spłuczek ciśnieniowych ( powoduje „zrywanie” sprzęgła magnetycznego wodomierza, pomiar zostaje zafałszowany nawet o 50% uszkodzenie lub ingerencja w wodomierz (obecnie istnieją już przyrządy do wykrywania oddziaływania magnesem na wodomierz) zapowietrzenie instalacji – uderzenie hydrauliczne możliwe po każdorazowej awarii na sieci zewnętrznej, szczególnie gdy wodomierz zainstalowany jest w najwyższym, punkcie instalacji „przebicie” ciepłej lub zimnej wody przy zastosowaniu baterii mieszalnikowych (należy zastosować zawory zwrotne na cyrkulacji cieplej wody) zanik ciśnienia dyspozycyjnego spowodowany zdławieniem zaworu przed wodomierzem, zarośniętą, zamuloną instalacją wewnętrzną w budynku, szczególnie w mieszkaniach na „kolankach” o małych przekrojach), zarośnięta wężownica w piecykach gazowych, zabrudzone sitka wylewek w bateriach punktów czerpalnych wody.   Stwierdzić należy, że suma wskazań wszystkich wodomierzy i wskazanie wodomierza głównego zainstalowanego na przyłączu do budynku mają prawo różnić się, ponieważ każdy z wodomierzy obarczony jest indywidualnym błędem wskazań, mieszczącym się w granicach błędów dopuszczalnych.   Praktycznie nie jest możliwe ustalenie jakim błędem wskazania wodomierza obarczona jest rzeczywista objętość dostarczonej wody (nawet jeśli określona jest krzywa błędów wskazań konkretnego wodomierza), ponieważ nie jest możliwe ustalenie wartości strumieni objętości wody przepływowej przez każdy wodomierz w warunkach użytkowania.   Z wyliczeń teoretycznych, nie uwzględniających wpływu warunków instalacyjnych, różnica między wskazaniem wodomierza głównego i suma wskazań wodomierzy indywidualnych może sięgnąć 10%. Wpływ warunków instalacyjnych może tę różnicę zwiększyć Wynikające stąd wnioski prowadzą do stwierdzenia, że tylko przypadkiem wskazania wodomierza głównego mogą być równe sumie wskazań wodomierzy indywidualnych. Podkreślić jednak trzeba , że wspólnota mieszkaniowa zawsze rozliczać się musi wg wskazań wodomierza głównego.
Dotyczy wspólnot:
27.10.2011, 14:05
Zapraszamy do zapoznania się z opracowanym przez  www.irkom.org.pl poradnikiem: "JAK KORZYSTAĆ Z PODZIELNIKÓW KOSZTÓW OGRZEWANIA" Poradnik w formacie PDF można pobrać tutaj
Dotyczy wspólnot:
27.10.2011, 09:52
Informujemy, iż weszła w życie Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.   Art.2. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art.12 po ust. 12 dodaje się ust. 13 w brzmieniu: W przypadku lokalu mieszkalnego wybudowanego z udziałem kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, spłata przypadającej na ten lokal części umorzenia kredytu, o której mowa w ust. 1 pkt 1, podlega odprowadzeniu przez spółdzielnię mieszkaniową do funduszu Dopłata, o którym mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (Dz. U. Nr 230, poz. 1922, z późn. zm.) 2) w art.121 uchyla się ust. 2   Wyciąg z Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Art. 12.  1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego: 1) spłaty przypadającej na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami, a jeżeli spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków — spłaty przypadającej na ten lokal części umorzenia kredytu w kwocie podlegającej odprowadzeniu przez spółdzielnię do budżetu państwa, 2) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1.   11. Spółdzielnia mieszkaniowa zawiera umowę, o której mowa w ust. 1, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną, chyba że nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego gruntu, na którym wybudowała sama budynek lub wybudowali go jej poprzednicy prawni. 12. Spółdzielnia mieszkaniowa zawiera umowę, o której mowa w ust. 1, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną, chyba że nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego gruntu, na którym wybudowała sama budynek lub wybudowali go jej poprzednicy prawni. 13. W przypadku lokalu mieszkalnego wybudowanego z udziałem kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, spłata przypadającej na ten lokal części umorzenia kredytu, o której mowa w ust. 1 pkt 1, podlega odprowadzeniu przez spółdzielnię mieszkaniową do Funduszu Dopłat, o którym mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (Dz. U. Nr 230, poz. 1922, z późn. zm.). 2. (uchylony). 3. (uchylony). 4. Koszty określenia wartości rynkowej lokalu, wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1, oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają członka spółdzielni, na rzecz którego spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu. 5. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1, wynosi 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Art. 121.   1. Statut spółdzielni może przewidywać ograniczenie możliwości przeniesienia przez spółdzielnię na inne osoby własności lokali mieszkalnych w domach dla inwalidów, osób samotnych i innych domach o specjalnym przeznaczeniu. 2. (uchylony).
Dotyczy wspólnot:

Poradnik - Jak korzystać z podzielników kosztów ogrzewania

Przyczyny występowania różnic wskazań wodomierzy w budynkach wielorodzinnych

List polustracyjny

Stawki opłat obowiązujące od 1 stycznia 2016

Nowy członek Zarządu

Przetarg

Informacja

Objazdowa zbiórka odpadów

Informacja

KOMUNIKAT - Walne Zgromadzenie

Przerwa w dostawie energii cieplnej

Przetarg

Protokół z wyboru wykonawcy w przetargu na przebudowę drogi

Przetarg na mycie elewacji przy ul. Grunwaldzka 1-9

Protokół z otwarcia ofert

Przetarg ofertowy

Przetarg ofertowy

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Przerwa w dostawie ciepłej wody

Instrukcja obsługi szlabanu z telefonu komórkowego

Oferta sprzedaży lokalu

Życzenia

Otwarty szlaban w okresie Sylwestrowym

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Życzenia

PORADNIK: usuwanie pleśni/grzyba ze ścian

Wniosek o umorzenie kredytu "starego portfela"

RODO - ochrona danych osobowych

Letnia przerwa w dostawie energii cieplnej

Umorzenie kredytu "starego portfela"

Usunięcie drzew

12 listopada

Życzenia

Godziny pracy

Stawki opłat na rok 2019

Przetarg ofertowy na sprzątanie

Powtórzenie przetargu na sprzątanie klatek i utrzymanie terenów zielonych

Wywóz odpadów wielkogabarytowych

Zmiana stawek opłat od dnia 1-05-2019

Informacja o godzinach pracy biura

Walne Zgromadzenie

Przerwa w dostawie energii cieplnej

Godziny pracy biura

Zmiana stawek opłat

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Przetarg ofertowy na termomodernizację

Przetarg na remont balkonów przy ul. Holenderskiej 13-21

Przetarg ofertowy na naprawę schodów z masy lastrykowej

Życzenia

Stawka opłaty za wywóz nieczystości

Przetarg ofertowy

Petycja do Prezydenta Miasta Leszna

Podrzucanie śmieci

Odpowiedź służb w sprawie podrzucania śmieci

Przerwa w dostawie ciepłej wody

Zmiana stawek opłat od dnia 1-07-2020

Zmiana taryfy MPEC

Postępowanie w przypadku zakłócania spokoju

Letnia przerwa w dostawie energii cieplnej

PRZETARG na utrzymanie czystości

Życzenia

PRZETARG ofertowy na docieplenie elewacji

PRZETARG ofertowy na remont balkonów

UWAŻAJ NA FAŁSZYWYCH KOMINIARZY!

Jak oszczędzać ciepło

Zmiana stawek opłat

Uchwały Rady Nadzorczej

Zapytanie ofertowe - przeglądy

Letnia przerwa w dostawie energii cieplnej